Voorwaarden

Het knooppunt moet voldoen aan deze voorwaarden (de kwaliteitseisen uit artikels 4 t/m 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de Hoppinpunten(opent in nieuw venster)):

 • het is goed toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder beperking, ongeacht leeftijd en omstandigheden;
 • het is uitgerust met:
  • parkeerplaatsen voor personen met een beperking als er parkeerplaatsen nodig zijn
  • een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen
  • informatiedragers die bruikbaar zijn voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking
  • infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken.

Informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken, kunnen worden geïntegreerd in de zuil of paal die het Hoppinpunt aangeeft en worden niet beschouwd als straatmeubilair.

De merkarchitectuur over basisbereikbaarheid is een kwaliteitslabel en mag alleen worden gebruikt als aan bovenstaande kwaliteitseisen voldaan is.

Aanleg van een mobipunt of Hoppinpunt

In het decreet Basisbereikbaarheid is vastgelegd dat de wegbeheerder instaat voor de aanleg en het onderhoud van een mobipunt (art. 42, eerste lid):

De Vlaamse Regering kan de aanleg van mobipunten langs gewestwegen ook toewijzen aan De Werkvennootschap of Lantis. Ook de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn kan mobipunten langs gewestwegen aanleggen.

Hoppinpunten worden ingedeeld in categorieën, die gedefinieerd zijn in artikel 2 van het BVR Hoppinpunten(opent in nieuw venster):

 • Interregionale Hoppinpunten op basis van netwerklogica
 • Regionale Hoppinpunten op basis van netwerklogica
 • Lokale Hoppinpunten op basis van netwerklogica
 • Buurt-Hoppinpunten die de gemeente aanwijst, op basis van netwerklogica.

De categorie heeft geen invloed op wie moet instaan voor de aanleg en het onderhoud ervan. Voor die zaken is de wegbeheerder verantwoordelijk.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een stappenplan voor de aanleg van een Hoppinpunt ontwikkeld.

Het stappenplan:

 • is bedoeld voor alle actoren die betrokken zijn bij de aanleg van een Hoppinpunt
 • legt uit wat een Hoppinpunt is, waaraan het moet voldoen en hoe de Hoppinhuisstijl moet worden toegepast.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een eerste versie van de Ontwerpwijzer Hoppinpunten(opent in nieuw venster) gepubliceerd. Die Ontwerpwijzer helpt u bij de inrichting van een Hoppinpunt. Zodra de locatie en het inschalingsniveau zijn bepaald, levert de Ontwerpwijzer handvaten voor de concrete uitwerking ervan.

  Subsidieaanvraag voor de aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt

  U kunt als lokaal bestuur een subsidie aanvragen voor de aanleg van één of meerdere Hoppinpunten langs gemeentewegen.