Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitrusting Hoppinpunten

Uitrusting Hoppinpunten

De Ontwerpwijzer(opent in nieuw venster) geeft een overzicht per type Hoppinpunt, afhankelijk van de inschaling, van wat aanwezig moet zijn en wat geadviseerd wordt. Kijk altijd naar de lokale context welke mobiliteits- en andere diensten voor de reiziger en buurtbewoners interessant kunnen zijn op de locatie.

Straatmeubilair en fietsvoorzieningen

Toegankelijkheid

Steden en gemeenten zijn vrij in de keuze van leveranciers voor straatmeubilair en fietsvoorzieningen. Wel dient er rekening gehouden te worden met de toegankelijkheidsvereisten zoals beschreven in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten(opent in nieuw venster)

Huisstijl

U moet ook rekening houden met de Huisstijlgids Hoppin(PDF bestand opent in nieuw venster) als u infrastructuur wil laten uitvoeren met Hoppinbranding.

Aankoopcentrales

  • De 70 gemeenten aangesloten bij de intercommunales SOLVA, Interwaas, DDS, Veneco, IGEMO, kunnen bepaalde infrastructuur afnemen van een aankoopcentrale(opent in nieuw venster).
  • Ook WVI heeft een aankoopcentrale(opent in nieuw venster) voor straatmeubilair aan Hoppinpunten.
  • Ook andere intercommunales werken aan gelijkaardige aankoopcentrales. Vraag het zeker na bij de streekintercommunale waartoe uw stad/gemeente behoort.

Deelfietsstallingen

Er zijn geen standaardvoorschriften voor deelfietsstallingen, behalve de voorwaarden voor fietsenstallingen beschreven in de Ontwerpwijzer(opent in nieuw venster).
Er kunnen wel bepalingen worden opgenomen in het raamcontract van de vervoerregio’s.
Een overkapping is niet verplicht, maar is wel aan te raden in functie van het comfort van de reiziger.

Bushalteperron

Het bushalteperron moet toegankelijk zijn:

  • het perron is verhoogd aangelegd, met een aanrijdbare boordsteen,
  • de doorgang op het perron is voldoende breed en obstakelvrij,
  • het oppervlak van het perron is voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij,
  • het perron is drempelvrij bereikbaar, is voorzien van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels
  • het fietspad is, indien aanwezig, correct aangelegd ter hoogte van het perron.

De gedetailleerde vereisten zijn te vinden op de website van De Lijn en in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten(opent in nieuw venster) (themafiche 4).

Laadpalen

Het Agentschap Wegen en Verkeer, aanbieders van deelwagens of de gemeente kunnen een beroep doen op de concessie Normale laadpalen op het openbaar domein. Lokale besturen en AWV kunnen de plaatsing van een laadpaal aanvragen via het bestaande loket, als een strategische plaatsing. Een Hoppinpunt is een strategische locatie.

Indien de vervoerregioraad beslist om een elektrisch deelwagensysteem op een Hoppinpunt te voorzien, dan kan de wegbeheerder (op wiens domein de laadpaal komt te staan) ook gebruik maken van de concessie. Let op: laadinfrastructuur in functie van deelwagens moet niet verplicht publiek toegankelijk zijn en kan met andere woorden voorbehouden worden voor 1 of meer deelwagens.

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen aan een Hoppinpunt zijn niet verplicht. Let wel op: als er parkeerplaatsen worden voorzien, moeten er plaatsen zijn voor personen met een beperking.