Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waaraan moet een Hoppinpunt voldoen?

Waaraan moet een Hoppinpunt voldoen?

Een Hoppinpunt moet voldoen aan een aantal vastgelegde kwaliteitseisen op vlak van toegankelijkheid en data-uitwisseling.

Kwaliteitseisen

Het knooppunt moet voldoen aan deze voorwaarden (de kwaliteitseisen uit artikels 4 t/m 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de Hoppinpunten(opent in nieuw venster)):

  • het is goed toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder beperking, ongeacht leeftijd en omstandigheden;
  • het is uitgerust met:
    • parkeerplaatsen voor personen met een beperking als er parkeerplaatsen nodig zijn
    • een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen
    • informatiedragers die bruikbaar zijn voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking
    • infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken.

De merkarchitectuur Hoppin is een kwaliteitslabel en mag alleen worden gebruikt als aan bovenstaande kwaliteitseisen voldaan is.

Data-uitwisseling

Informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken, kunnen worden geïntegreerd in de zuil of paal die het Hoppinpunt aangeeft en worden niet beschouwd als straatmeubilair.

Data-uitwisseling naar de Hoppincentrale is één van de subsidievoorwaarden. De Hoppincentrale moet op de hoogte zijn van welk mobiliteitsaanbod er aanwezig is op het Hoppinpunt. Bij de aanvraag van de subsidie dient deze informatie te worden doorgegeven. Ook als er nieuwe (mobiliteits)diensten voorzien worden op het Hoppinpunt, moet dit worden gemeld aan de Hoppincentrale. Zelfs als er geen subsidie wordt aangevraagd, moet het uitrustingsniveau steeds doorgegeven worden aan het Hoppinpuntenmanagement.