Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoppinpunten en deelmobiliteit

Hoppinpunten en deelmobiliteit

Hoppinpunten kunnen al aangelegd worden in functie van het huidige en toekomstige aanbod aan deelmobiliteit.

Afstemming Hoppinpunten op de uitrol van basisbereikbaarheid en deelmobiliteit

Nieuwe Hoppinpunten kunnen afgestemd worden op het huidige aanbod aan deelmobiliteit, ook reeds op het toekomstige aanbod. Door nu werk te maken van Hoppinpunten, kan de infrastructuur al worden voorzien voor het toekomstige aanbod aan deelmobiliteit en kunnen haltes toegankelijk gemaakt worden. Het biedt ook een opportuniteit om eventueel aanwezige deelmobiliteit nu al aantrekkelijker te maken voor de reiziger. De realisatie kan in fases gebeuren, ook de Hoppinpuntensubsidie kan in verschillende fases worden aangevraagd.

Hoeveel deelwagens of -fietsen er komen per gemeente is opgenomen in het regionaal mobiliteitsplan, zoals gezamenlijk beslist door de vervoerregioraad. Alle plannen zijn te raadplegen via vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios.

Aanbesteding deelmobiliteit

De deelmobiliteit in het kader van basisbereikbaarheid wordt aanbesteed per vervoerregio. De vervoerregio kan aansluiten bij een bestaande of nieuwe raamovereenkomst of een penhouder aanduiden om een raamovereenkomst in de markt te zetten. Hiervoor werd een subsidieovereenkomst(opent in nieuw venster) opgesteld door de Vlaamse Regering. De VVSG werkte een leidraad voor de aanbestedingsprocedure(opent in nieuw venster) uit.

De huidige stand van zaken is steeds na te vragen bij de desbetreffende vervoerregioraad.

Extra deelmobiliteit naast die van de vervoerregio

Het is mogelijk om extra deelmobiliteit toe te voegen naast die van de vervoerregio. Bijvoorbeeld via gestroomd.be(opent in nieuw venster) (aankoopcentrale elektrische voertuigen, in te zetten als deelwagens) of rechtstreeks via een private aanbieder.

Er zijn subsidies mogelijk, bijvoorbeeld Europese subsidies, of 50% financiering via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (enkel bij aankoop van deelwagens). Deze deelmobiliteit wordt niet gesubsidieerd in het kader van Hoppin of basisbereikbaarheid.

Fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor deelmobiliteit

De wegbeheerder staat in voor de realisatie van de infrastructuur. Voor de financiering kan de Hoppinpuntensubsidie gebruikt worden.

De voorwaarden voor fietsenstallingen en parkeervoorzieningen moeten afgestemd worden op de eisen die opgelegd worden in de raamovereenkomst zoals opgemaakt in de vervoerregioraad. Let ook op de vereisten uit de Ontwerpwijzer(opent in nieuw venster) en Huisstijlgids Hoppin(PDF bestand opent in nieuw venster) m.b.t. kleurgebruik en toegankelijkheid.