Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwerprichtlijnen Hoppinpunten

Ontwerprichtlijnen Hoppinpunten

Voor de concrete uitwerking van een Hoppinpunt zijn verschillende richtlijnen, aanbevelingen en hulpmiddelen beschikbaar.

Ontwerpwijzer Hoppinpunten

Specifieke richtlijnen omtrent het ontwerp, bijvoorbeeld met het oog op toegankelijkheid, staan beschreven in de Ontwerpwijzer Hoppinpunten. Dit document bevat alle bindende vereisten maar ook aanbevelingen om tot een kwalitatief Hoppinpunt te komen.

  • De Ontwerpwijzer Hoppinpunten is opgemaakt op basis van bestaande ontwerprichtlijnen. Indien er meerdere richtlijnen waren, is er steeds gekozen voor de richtlijn die de actieve weggebruiker maximaal beschermt.
  • Afwijkingen van de richtlijnen worden best vermeden, maar onder bepaalde voorwaarden zoals ruimtegebrek, beschermd erfgoed e.a. kan er uitzonderlijk een afwijking toegestaan worden. Deze afwijking dient via een consensus binnen de PSG toegestaan te worden.

Proceshandleiding Hoppinpunten

De VVSG werkte - in samenwerking met DMOW - een gedetailleerde proceshandleiding uit. In de handleiding vindt u een stappenplan voor de realisatie van een Hoppinpunt.

Toegankelijkheid

De bushalte en de looproutes naar relevante diensten zoals de Hoppinzuil, buitenmaatse fietsparkeerplaats, parkeerplaats voor mensen met een beperking, moeten toegankelijk zijn. Toegankelijk betekent drempelloos, obstakelvrij en voorzien van blindengeleiding.

In de Ontwerpwijzer staan alle richtlijnen in detail beschreven.