Gedaan met laden. U bevindt zich op: Types Hoppinpunten

Types Hoppinpunten

Hoppinpunten worden onderverdeeld in types. Per type werd een subsidiepercentage en een maximum (plafond)bedrag bepaald.

Er zijn 4 types van Hoppinpunten. Deze types worden gedefinieerd in het besluit betreffende Hoppinpunten(opent in nieuw venster).

Inschaling

Om de vervoerregio’s te helpen de Hoppinpunten in te schalen in het juiste type, kan onderstaande beslissingsboom gebruikt worden. De bediening van treinnet, kernnet, aanvullend net of functioneel net is daarbij het doorslaggevend criterium.

Inschalingsniveau op basis van Geopunt Vlaanderen

De indeling van Geopunt werd gehanteerd bij de opmaak van de Ontwerpwijzer Hoppinpunten voor het bepalen van de inschalingsniveaus van Hoppinpunten.

Voor de concrete inrichting is de inschaling indicatief, de lokale context is immers altijd bepalend voor de uitrusting van het Hoppinpunt. Geopunt is een gemakkelijke en laagdrempelige bron om een ruimtelijke inschaling mogelijk te maken.