Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectaanpak Hoppinpunten

Projectaanpak Hoppinpunten

Een Hoppinpunt is enkel subsidieerbaar als u een Unieke Verantwoordingsnota (UVN) indient.

Elk Hoppinpunt waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet op voorhand ter goedkeuring voorgelegd worden aan de projectstuurgroep (PSG), ongeacht de geraamde kostprijs. Hierbij wordt de projectmethodologie van startnota en projectnota of unieke verantwoordingsnota gevolgd. Meerdere Hoppinpunten kunnen in één UVN gebundeld worden.

Voor projecten waar de voorkeursoplossing evident is, volstaat een UVN, die start- en projectnota combineert. De nota(’s) wordt/worden voorgelegd aan de projectstuurgroep.

De projectnota is het document dat de ontwerpfase afsluit en de toelichting bevat over het gekozen ontwerp. De projectnota volgt in de ontwerpmethodiek op de startnota die de inhoudelijke analyse, de afweging van de mogelijke oplossingen en de keuze van de voorkeursoplossing omvat.

We maakten een handig sjabloon(Word bestand opent in nieuw venster) dat je kan gebruiken als basis voor jouw eigen UVN.