Gedaan met laden. U bevindt zich op: Locaties Hoppinpunten

Locaties Hoppinpunten

Overzicht gerealiseerde en geplande Hoppinpunten

De actieve Hoppinpunten zijn te vinden op de website hoppin.be/vind-hoppinpunten(opent in nieuw venster).

Voor professionals is er de Mapstore(opent in nieuw venster) of de kaart op geopunt.be(opent in nieuw venster), waar de gewenste lagen (bv. ook geplande Hoppinpunten) kunnen worden geselecteerd.

Bepaling van de locaties

  • De interregionale Hoppinpunten worden door de minister of de vervoerregioraad aangewezen.
  • De regionale Hoppinpunten worden door de vervoerregioraad aangewezen.
  • De lokale en buurt-Hoppinpunten worden door de gemeente aangewezen.

Aangezien zowel de lokale Hoppinpunten als de buurt-Hoppinpunten op basis van netwerklogica in het regionaal mobiliteitsplan geïntegreerd moeten zijn, heeft de vervoerregio hier wel zeggenschap in. Enkel de buurt-Hoppinpunten volgens nabijheidslogica worden eenzijdig door de gemeenten aangeduid. Informatie moet uiteraard telkens wel doorgegeven worden om op te nemen in de centrale databank.

Hoppinpunten worden aangelegd op strategisch bewust gekozen locaties. Er is geen minimumafstand bepaald tussen Hoppinpunten.

Nabijheid van een halte openbaar vervoer

Buurt-Hoppinpunt

Een buurt-Hoppinpunt is nooit gelegen aan een OV-halte van het kernnet of cadanslijn van het aanvullend net.

Lokaal Hoppinpunt

Een lokaal Hoppinpunt bevindt zich doorgaans wel aan een OV-halte. Soms ligt de kern van het Hoppinpunt wel op enige afstand van een bushalte. Hou in dat geval rekening met duidelijke signalisatie en toegankelijkheid: de looproute moet drempelloos en voldoende breed zijn en de wandelafstand zo beperkt mogelijk.

In theorie kan elke bushalte met fietsenstalling een Hoppinpunt zijn. De bedoeling is echter dat Hoppinpunten kwalitatieve overstappunten zijn van verschillende vervoersmodi, op bewust gekozen locaties. Daarom moeten alle Hoppinpunten worden voorgelegd aan de Vervoerregioraad.

Aan een treinhalte is overleg met de NMBS (en andere partijen aanwezig in de stationsomgeving) vanzelfsprekend. Zij dienen ook uitgenodigd te zijn voor de projectstuurgroep. De infrastructuur op de grond beheerd door de NMBS is niet subsidieerbaar, tenzij er een overeenkomst kleine wegenis is.

Afstand tot andere infrastructuur

Er zijn geen bindende richtlijnen wat betreft de exacte omvang van het Hoppinpunt. Het is aangeraden om de wandelafstanden zo beperkt mogelijk te houden zodat overstappen comfortabel blijft. Let er ook op dat alle looproutes toegankelijk moeten zijn.

In de Ontwerpwijzer Hoppinpunten(opent in nieuw venster) worden optimale wandelafstanden (in tijd en afstand) per type Hoppinpunt geadviseerd.