Gedaan met laden. U bevindt zich op: Budgetten

Budgetten

De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen voor drie vervoerslagen binnen basisbereikbaarheid: het kernnet, aanvullend net en vervoer op maat (d.i. flexvervoer). Over de invulling van het kernnet beslist de Vlaamse Regering na advies van de vervoerregioraden. De vervoerregioraden beslissen over het aanvullend net en het vervoer op maat. Voor de vervoerslaag vervoer op maat werden deze legislatuur extra middelen vrijgemaakt.

Daarmee zullen de vervoerregio’s in 2024 op jaarbasis een bedrag krijgen dat uitgebouwd kan worden tot 65 miljoen euro. De extra financiering kwam er om de verschuiving van een aantal buslijnen op te vangen, het doelgroepenvervoer een solide financiële basis te geven en het gebruik van deelfietsen en deelauto’s te stimuleren.

Lees de mededeling aan de Vlaamse Regering rond de verdeling van budgetten per vervoerregio(opent in nieuw venster)