Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsaanwezigheid Definities

Personeelsaanwezigheid

Hoe interpreteert u de personeelsaanwezigheid binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

De personeelsaanwezigheid geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit gedurende een periode werkelijk prestaties leverden. Dat kengetal wordt berekend in werkdagen en omgezet naar ‘voltijdse equivalenten’ (netto VTE). Net zoals bij de personeelsbeschikbaarheid wordt de personeelsaanwezigheid over een periode berekend in plaats van op één dag (zoals bijvoorbeeld bij het personeelsaantal).

Van de personeelsbeschikbaarheid wordt de gepresteerde tijd geteld (of de afwezigheden afgetrokken). Zo tellen ook plaats- en tijdsonafhankelijk werken, overuren, dienstreizen en opleidingen mee, omdat personeelsleden tijdens deze uren reële prestaties leveren.

Deze definitie werd in 2010 officieel goedgekeurd door het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van juni 2010 en in de volgende jaren verder op punt gesteld.

In 2014 werd de huidige definitie uitgeklaard en geformaliseerd door het Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie (SOBO).