Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsaantal Statistieken

Personeelsaantal

Hoeveel personeelsleden zijn in dienst bij de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vindt u meer informatie en details over de evolutie van het personeelsaantal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

U kunt een categorie uitvinken en cijfers uitlichten of categorieën naar keuze vergelijken.

Wat?

Een personeelsaantal geeft weer hoeveel personen in dienst zijn bij een organisatie op een bepaald moment.

Raadpleeg de rapporteringsdefinitie binnen de HR-rapportering van de Vlaamse overheid voor meer details.

Evolutie van het personeelsaantal

  • De grafiek toont het personeelsaantal van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) telkens op 31 december.
  • Een personeelslid met een juridische tewerkstellingsrelatie bij twee entiteiten wordt slechts eenmaal geteld in deze cijfers.
  • Er wordt aangegeven hoeveel personeelsleden er cumulatief zijn overgeheveld vanuit de federale overheid en de provincies ten gevolge van de (5de en) 6de staatshervorming en de interne bestuurshervorming.

  • Aan de hand van deze cijfers kunnen de generieke personeelsbesparingen niet rechtstreeks opgevolgd worden, gezien de besparingsdoelgroep niet gelijk is aan het volledige personeelsbestand van het toepassingsgebied DVO.

Cijfers per beleidsdomein

  • De grafiek toont het personeelsaantal op 31 december, opgedeeld naar de 10 beleidsdomeinen binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), in vergelijking tot het jaar 2019 (het begin van de huidige regeerperiode).
  • Een personeelslid met een juridische tewerkstellingsrelatie bij twee entiteiten wordt slechts eenmaal geteld in deze cijfers.
  • Aan de hand van deze cijfers kunnen de generieke personeelsbesparingen niet rechtstreeks opgevolgd worden, gezien de besparingsdoelgroep niet gelijk is aan het volledige personeelsbestand van het toepassingsgebied DVO.