Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziekteafwezigheid personeel Vlaamse overheid Statistieken

Ziekteafwezigheid personeel Vlaamse overheid

Bent u op zoek naar cijfers over de ziekteafwezigheid bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid? Benieuwd naar de meldingsfrequentie en de ziekteduur? Op deze webpagina vindt u meer informatie en details over de ziekteafwezigheid binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

U kunt een categorie uitvinken en cijfers uitlichten of categorieën naar keuze vergelijken.

Wat?

De ziekteafwezigheid is het aantal dagen dat een personeelslid afwezig is op het werk door ziekte. Ziekte wordt in de Vlaamse overheid aan de hand van 3 indicatoren beschreven:

 • Ziekteafwezigheidspercentage
 • Meldingsfrequentie
 • Gemiddelde ziekteduur

Raadpleeg de rapporteringsdefinitie binnen de HR-rapportering van de Vlaamse overheid voor meer details.

Statistieken en bron uitgelegd

De gegevens voor de ziekteafwezigheid zijn afkomstig uit het personeelssysteem Vlimpers en bevragingen van niet aangesloten entiteiten op dit personeelssysteem. Rapportering over de demografische opdelingen van de ziekteafwezigheid was voor 2017 niet (consistent) mogelijk.

Sinds 2014 zijn er gegevens beschikbaar voor het instructiepersoneel van VDAB en het buitenlandpersoneel naar Belgisch recht. Voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) is dit vanaf 2015.

Evolutie van het ziekteafwezigheidspercentage

 • Het ziekteafwezigheidspercentage geeft het aantal dagen op 100 weer dat een personeelslid afwezig is wegens ziekte. Het wordt berekend door het aantal ziektedagen af te zetten tegenover het totaal aantal beschikbare dagen in een jaar.
 • De grafiek (hieronder links) toont het ziekteafwezigheidspercentage van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) per jaar, exclusief buitenlandpersoneel naar lokaal recht
 • De grafiek (hieronder rechts) toont het ziekteafwezigheidspercentage van 2023, opgedeeld naar de 10 beleidsdomeinen binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), gesorteerd van laag naar hoog.

Ziekteafwezigheidspercentage en demografie

Deze grafieken tonen het ziekteafwezigheidspercentage van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) van 2023 in vergelijking tot het jaar 2019 (het begin van de huidige regeerperiode), volgens verschillende demografische kenmerken.

Leeftijd

Gender

Niveau

Statuut

Ziekteafwezigheidspercentage en afwezigheidsduur

De grafiek toont per jaar het ziekteafwezigheidspercentage van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), opgedeeld naar duur:

 • Eendagsziekte (1 kalenderdag)
 • Kortdurende ziekte (2 tot 30 kalenderdagen)
 • Langdurige ziekte (meer dan 30 kalenderdagen)
 • Deeltijdse ziekte

Meldingsfrequentie

 • De grafiek toont per jaar de meldingsfrequentie van de ziekteafwezigheid binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), exclusief buitenlandpersoneel naar lokaal recht.
 • De meldingsfrequentie geeft op jaarbasis aan hoeveel keer gemiddeld – per bruto VTE – een nieuwe ziekteperiode gestart wordt.
 • Deze indicator geeft inzicht in het afwezigheidspatroon. Hoe hoger deze indicator, hoe frequenter personeelsleden zich ziek melden. Korte maar herhaaldelijke afwezigheden hebben een sterke impact op deze indicator.

Meldingsfrequentie en demografie

Deze grafieken tonen de meldingsfrequentie van ziekteafwezigheid binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) van 2023 in vergelijking tot het jaar 2019 (het begin van de huidige regeerperiode), volgens verschillende demografische kenmerken.

Leeftijd

Gender

Niveau

Statuut

Gemiddelde ziekteduur

 • De grafiek toont per jaar de gemiddelde ziekteduur binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), exclusief buitenlandpersoneel naar lokaal recht.
 • De gemiddelde ziekteduur geeft weer hoeveel kalenderdagen iemand gemiddeld afwezig is per ziektemelding.

Gemiddelde ziekteduur en demografie

Deze grafieken tonen de gemiddelde duur van een ziekteafwezigheid binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) voor 2023 in vergelijking tot het jaar 2019 (het begin van de huidige regeerperiode), volgens verschillende demografische kenmerken.

Leeftijd

Gender

Niveau

Statuut