Wat?

Alle organisaties die behoren tot het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen onder het toepassingsgebied.

In het VPS vind je een opsomming van de verschillende organisaties:

 • departementen
 • intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 • intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid
 • publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen
 • strategische adviesraden
 • administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Welke organisaties vallen niet onder het VPS (uitzonderingen)?

 • De Lijn
 • De Watergroep
 • Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
 • Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
 • Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV)
 • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
 • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)