Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied ‘Diensten van de Vlaamse overheid’ Vlaanderen Intern

Toepassingsgebied ‘Diensten van de Vlaamse overheid’

Waar werken de personeelsleden van de Vlaamse overheid? Wat zijn de ‘diensten van de Vlaamse overheid’ (DVO)? Welke organisaties vallen onder deze groep? Op deze webpagina vind je een overzicht.

Wat?

Alle organisaties die behoren tot het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen onder het toepassingsgebied.

In het VPS vind je een opsomming van de verschillende organisaties:

 • departementen
 • intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 • intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid
 • publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen
 • strategische adviesraden
 • administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Welke organisaties vallen niet onder het VPS (uitzonderingen)?

 • De Lijn
 • De Watergroep
 • Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
 • Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
 • Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV)
 • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
 • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)