Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsaantal Definities

Personeelsaantal

Wat is de definitie van het personeelsaantal volgens de rapportering van de Vlaamse overheid?

Het personeelsaantal is het aantal personen dat bij een entiteit in dienst is, uitgedrukt in ‘personeelsleden’ en berekend op een bepaald moment (dag).

Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als:

  • die een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit,
  • in de vorm van een aanstellingsbesluit (statutair) of een tewerkstellingscontract, ongeacht of die al dan niet bezoldigd wordt.

Deze definitie werd in 2010 officieel goedgekeurd door het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van juni 2010 en in de volgende jaren verder op punt gesteld.

In 2014 werd de huidige definitie uitgeklaard en geformaliseerd door het Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie (SOBO).

Wat als een personeelslid...