Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diversiteitsstages Dienstverlening leren en ontwikkelen

Diversiteitsstages

Een stage of leerwerkplaats bij de Vlaamse overheid is ideaal om werkervaring op te doen. De Vlaamse overheid heeft daarbij bijzondere aandacht voor kansengroepen. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

Soorten stages

Er bestaan verschillende soorten stageplaatsen:

  • onbetaald: schoolstages en stages voor beroepsverkenning
  • betaald: BIS-stage, IBO+-stage, OAO-stage.

Deze pagina gaat niet over de stage die een personeelslid van de Vlaamse overheid loopt voor een vaste benoeming.

Onbetaalde stages

Sommige stages zijn niet betalend. Tijdens de stage verwerven de stagiaires de nodige competenties en werkervaring.

Schoolstages

Het gaat hier om stages die leerlingen en studenten lopen voor hun schoolopleiding of studie.

De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk stagiairs de kans bieden om ervaring op te doen en doet extra inspanningen voor kortgeschoolden, personen met een handicap of chronische ziekte en personen van buitenlandse afkomst.

Beroepsverkennende stages

Een werkzoekende met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem die een intensievere ondersteuning door VDAB of GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) nodig heeft, komt in aanmerking voor een beroepsverkennende stage(opent in nieuw venster). Dat is een oriënterende stage waarbij de werkzoekende ontdekt of het beroep bij hem past en of hij over voldoende competenties beschikt. Deze stage duurt maximaal 30 dagen en is kosteloos.

Daarnaast is er ook de werkervaringsstage (WES) voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Met de stage versterken ze hun generieke competenties en bouwen ze relevante werkervaring op. Ook deze stage is kosteloos voor de werkgever.

Betaalde stages

Voor sommige stages krijgen de stagiairs een vergoeding. De dienst Diversiteitsbeleid kan die stagevergoeding betalen voor stagiairs binnen de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat:

  • het nodige budget nog beschikbaar is
  • de dienst Diversiteitsbeleid vanaf de selectieprocedure wordt betrokken bij de stage.

Beroepsinlevingsstage

Iedere werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een beroepsinlevingsstage (BIS) lopen. Om zo extra vaardigheden en competenties aan te leren op de werkvloer.

Individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (IBO+)

IBO+ geeft kwetsbare werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt met een opleiding van maximaal 52 weken en een verplichte contractuele stage, die minstens even lang duurt als de opleiding.

Let op: de VDAB moet deze specifieke stagevorm goedkeuren.

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Een overeenkomst alternerende opleiding is een systeem van leren en werken voor leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs. Ze maken er de combinatie tussen leren op school en werkplekleren.

Zo kunnen ze werkervaring opdoen om beter voorbereid naar de arbeidsmarkt te trekken.

Lees meer over de leervergoeding voor de overeenkomst van alternerende opleiding.

Alle informatie en voordelen per stagevorm vind je terug in de overzichtstabel(PDF bestand opent in nieuw venster).