Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leervergoeding in duaal en alternerend leren

Leervergoeding in duaal en alternerend leren

Aanpassing leervergoeding

Op 1 mei werd de spilindex overschreden. Dit betekent dat er sinds 1 mei 2024 nieuwe bedragen gelden voor de leervergoeding.

Leervergoeding secundair onderwijs (OAO)

Het hoofddoel van de overeenkomst van alternerende opleiding is het aanleren van een beroep. Daarom krijgt de leerling geen loon, maar een leervergoeding. De werkgever betaalt de leervergoeding zowel voor de opleiding op de leerwerkplek als voor het volgen van de lessen of de gelijkgestelde activiteiten bij de opleidingsverstrekker.

Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van de leerling en of die vooropleiding met succes beëindigd werd. Een opleidingsjaar met succes beëindigen betekent dat de leerling volgens de beslissing van de klassenraad studievoortgang kan maken.

De leerling

Bedrag (per maand, vanaf 1/5/2024)

 • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd
  en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.

600,50 euro

 • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd
  en start met een alternerende opleiding
 • of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd
  en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)
662,60 euro
 • heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd
 • of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).
 • of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.

714,40 euro

Leervergoeding volwassenenonderwijs (ODO en ODOS)

Ook in het volwassenenonderwijs is het hoofddoel van de overeenkomsten het aanleren van een beroep. Zowel bij de Overeenkomst van Duale Opleiding (ODO) als bij de Overeenkomst van Duale Opleiding Statuut (ODOS) betaalt de onderneming een leervergoeding aan de cursist.

Bij de ODO worden enkel de uren opleiding op de leerwerkplek vergoed door de leervergoeding. Bij de ODOS worden zowel de uren opleiding op de leerwerkplek als de uren opleiding bij het CVO vergoed.

Het bedrag van de leervergoeding bedraagt momenteel 4,35 euro per uur.