Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overeenkomst van Alternerende Opleiding

Overeenkomst van Alternerende Opleiding

De Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst in het kader van alternerend leren in het secundair onderwijs, waarbij de leerling minstens 20 uur per week op de leerwerkplek opgeleid wordt.

De Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen:

  • de leerling
  • de erkende onderneming
  • de opleidingsverstrekker.

Arbeidsduur

De OAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst, waarvan de arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is op de leeronderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de leerwerkplek opgeleid.

Duur overeenkomst

De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens die periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de leerwerkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.

Leervergoeding

Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 700,40 euro per maand.

Sociale verplichtingen

De onderneming moet na het afsluiten van een OAO een aantal sociale verplichtingen nakomen (RSZ-aangifte, DIMONA-aangifte, ongevallenverzekering, enz.).

Modelovereenkomst

De OAO wordt opgesteld volgens het model (PDF bestand opent in nieuw venster)dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Het uurrooster(PDF bestand opent in nieuw venster) en de bepalingen (PDF bestand opent in nieuw venster)van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van de overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Schoolvakantie

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan daarvan worden afgeweken en kan de leerling toch tijdens schoolvakantieweken opgeleid worden. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen als bijlage bij de overeenkomst(PDF bestand opent in nieuw venster).

Erkenning

De onderneming mag de leerling pas opleiden op de leerwerkplek als hij daarvoor erkend is en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.

Infofiches

Download de thematische infofiches voor gedetailleerde informatie.

Modeldocumenten voor de beëindiging van overeenkomsten