Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen Welzijn en gezondheid

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

De Vlaamse overheid neemt als werkgever maatregelen om te zorgen dat personeelsleden met een handicap of chronische ziekte op duurzame basis onbeperkt aan de slag kunnen blijven. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

Wie komt in aanmerking?

De tewerkstellingsondersteuning staat open voor alle personeelsleden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Integratieprotocol

Een integratieprotocol bundelt afspraken die de tewerkstelling ondersteunen van een personeelslid met een handicap of chronische ziekte. Anders gezegd: het document vermeldt alles wat het personeelslid nodig heeft om in de beste omstandigheden duurzaam aan de slag te blijven.

Maatregelen in het integratieprotocol die financiële kosten met zich meebrengen, komen misschien in aanmerking voor terugbetaling als tewerkstellingsondersteunende maatregel.

Het integratieprotocol kan op elk moment op vraag van een van de betrokken partijen herbekeken worden via een addendum. Soms blijkt het nodig om een volledig nieuw integratieprotocol op te maken.

De zoektocht naar aanpassingen is altijd maatwerk. Personeelsleden, leidinggevenden of HR-medewerkers met vragen over mogelijke aanpassingen rond handicap of chronische ziekte, kunnen contact opnemen met dienst Diversiteitsbeleid via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). De dienst analyseert de situatie samen met de betrokkenen, stelt oplossingen voor en geeft eventueel een financiële tussenkomst. Als dat nodig is, verwijst de dienst door naar andere actoren.

Financiële en inhoudelijke ondersteuning

De dienst Diversiteitsbeleid beheert het centrale budget voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Voor aanwijsbare kosten uit het integratieprotocol kunnen de meeste entiteiten via een derde-betalerssysteem een beroep doen op dat budget. Kosten die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • gespecialiseerd arbeidsgereedschap
  • aangepaste ergonomische materialen
  • gespecialiseerde software voor personen met een visuele beperking of dyslexie
  • gedeeltelijke tussenkomst voor aangepast woon-werkverkeer
  • gespecialiseerde jobcoaching voor een personeelslid, leidinggevende en/of team
  • gespecialiseerde opleidingen voor het gebruik van aangepaste hulpmiddelen of softwareprogramma’s
  • een gedeeltelijke tussenkomst voor hoorapparaten
  • psychologische begeleiding
  • gespecialiseerde opleiding voor leidinggevenden of collega’s van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte
  • een aanpassing van de arbeidspost

Contact

Dienst Diversiteitsbeleid
Team TOM
Havenlaan 88, bus 33
1000 Brussel
onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)