Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen Welzijn en gezondheid

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

De Vlaamse overheid neemt als werkgever maatregelen om te zorgen dat personeelsleden met een handicap of chronische ziekte onbeperkt aan de slag kunnen blijven. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

 • Je wilt meer weten over redelijke aanpassingen, ook wel tewerkstellingsondersteunende maatregelen (TOM) genoemd, voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

Wie komt in aanmerking?

De tewerkstellingsondersteuning staat open voor alle personeelsleden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Hoe aanvragen?

 • Stap 1

  Doe je aanvraag bij het HR-team van je entiteit en stem indien nodig af met je leidinggevende. Bespreek met hen je noden en formuleer samen je aanvraag.

 • Stap 2

  Je entiteit behandelt je aanvraag in samenspraak met de dienst Diversiteitsbeleid. Je krijgt binnen 30 dagen antwoord in verband met je aanvraag.

 • Stap 3

  Je entiteit maakt in onderling overleg een afsprakennota of, indien nodig, een integratieprotocol op dat je leidend ambtenaar ondertekent. (Meer informatie over het integratieprotocol lees je hieronder).

 • Stap 4

  Je entiteit of de dienst Diversiteitsbeleid zorgt voor de praktische uitvoering van je aangevraagde maatregelen.

Integratieprotocol

Indien nodig wordt een integratieprotocol opgemaakt.
Een integratieprotocol bundelt afspraken die de tewerkstelling ondersteunen van een personeelslid met een handicap of chronische ziekte. Anders gezegd: het document bevat de afspraken die gemaakt werden op basis van jouw vraag.

Het uiteindelijke integratieprotocol wordt ondertekend door je leidend ambtenaar. Het HR-team bezorgt het ondertekende integratieprotocol aan DCPA (Dienstencentrum personeelsadministratie) die het opladen in jouw e-dossier.

Het integratieprotocol kan op elk moment op jouw vraag aangepast worden.

Registratie

Registreer je, of laat je registeren, als personeelslid met een handicap of chronische ziekte in Vlimpers.

De zoektocht naar aanpassingen is altijd maatwerk. Heb je als personeelslid vragen over mogelijke aanpassingen rond handicap of chronische ziekte, neem dan contact op met het HR-team van je entiteit.

Welke redelijke aanpassingen kan je aanvragen?

De redelijke aanpassingen die je kan vragen kunnen erg uiteenlopend zijn. Hieronder een aantal voorbeelden:

Contact

Dienst Diversiteitsbeleid
Team TOM
Havenlaan 88, bus 33
1000 Brussel

Algemene vragen: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Vragen in verband met je individueel dossier: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)