Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personen met een handicap of chronische ziekte Definities

Personen met een handicap of chronische ziekte

Wat is de definitie van een persoon met een handicap of chronische ziekte binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

Een personeelslid heeft een handicap of chronische ziekte als deze een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking hebt waardoor deze structurele drempels op de werkvloer ervaart.

Het gaat om personen:

  1. met een handicap, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  2. die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs
  3. die door de VDAB erkend zijn als personen met een arbeidshandicap en die recht hebben op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen
  4. die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of die in aanmerking komen voor een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987
  5. die minstens 66% arbeidsongeschikt zijn (met een afschrift van een definitieve gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling)
  6. die een invaliditeitsuitkering krijgen
  7. met een attest van een door de VDAB aangewezen dienst of arts en die re-integreren met een integratieprotocol dat blijvende aandacht vraagt voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement
  8. die 6 maanden aaneensluitend ziek geweest zijn en re-integreren met een integratieprotocol van een re-integratieadviseur: dat blijvende aandacht vraagt voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, de arbeidsomstandigheden of het rendement, en die een van de attesten uit categorie 1 tot en met 7 kunnen voorleggen.

Raadpleeg de webpagina ‘Personen met een handicap of chronische ziekte’ voor meer informatie en details.