Aangifte

De eigenaar moet een aangifte van het toestel doen, voordat het opgesteld wordt en als het opnieuw weggenomen of vervangen wordt door een toestel van een hogere categorie. Zolang er niets wijzigt aan het toestel en waar het opgesteld staat, wordt de aangifte automatisch verlengd.

Als de aangifte niet of niet tijdig door de eigenaar gebeurt, moet de uitbater van de plaats of het lokaal waar het toestel opgesteld staat de belasting betalen. Hij wordt dan de belastingschuldige.

Vrijstellingen

Een aantal categorieën van personen moeten geen belasting op automatische ontspanningstoestellen betalen.