Zicht op een autostrade in Vlaanderen
© Yann Bertrand

De BIV is van toepassing op:

  • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
  • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
  • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

De belastingschuld voor de BIV ontstaat "automatisch" als een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven ((opent in nieuw venster)) wordt (of ingeschreven zou moeten worden) bij de DIV (wegvoertuigen), het Bestuur van de Luchtvaart (luchtvaartuigen) of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart (vaartuigen).

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is er geen BIV verschuldigd:

  • Voor de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bijv. de firmanaam wijzigt maar het btw-nummer blijft hetzelfde of bij een wijziging van een nummerplaat omdat er meer dan twee adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan of bij een wijziging van een oude nummerplaat naar een Europese nummerplaat).
  • Voor voertuigen met een handelaarsplaat (Z-plaat).
  • Voor kampeerwagens (mobilhomes), lichte vrachtwagens en vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton.
  • Voor speedpedelecs en lichte vierwielers die ingeschreven zijn bij de DIV.
  • overdracht tussen ex-echtgenoten
  • het voertuig werd binnen de 6 maanden uitgevoerd naar een staat van de Europese Economische Ruimte
  • invoerders- of importeursplaten: hier geldt een uitgestelde inning waarbij de BIV enkel gevorderd wordt als het voertuig na 6 maanden nog steeds ingeschreven is onder de invoerdersplaat op dezelfde naam