Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belastingkredieten in de erfbelasting

Belastingkredieten in de erfbelasting

Voor “bescheiden verkrijgingen” wordt er een vermindering op de verschuldigde erfbelasting voorzien onder de vorm van een belastingkrediet. 

Bedrag van de vermindering

Het bedrag van de vermindering verschilt naar gelang van:

  • de tariefcategorie (rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen broers en zussen, ...)
  • en naar gelang van het bedrag van de nettoverkrijging. Deze nettoverkrijging wordt beoordeeld rekening houdend met de verkrijging van alle goederen, d.w.z. zowel de belastbare als de vrijgestelde (zoals VEN, bos, …).


Het belastingkrediet mag uiteraard niet leiden tot een “negatief bedrag” aan erfbelasting. Het kan de verschuldigde erfbelasting hoogstens tot nul herleiden.
Daarom wordt het belastingkrediet niet toegepast als het bijvoorbeeld gaat om een persoon met een handicap die geen erfbelasting verschuldigd is dankzij het abattement.

Procedure

De vrijstelling wordt automatisch toegekend.

Als u toch een aanslagbiljet krijgt waarop geen belastingkrediet wordt verrekend en u meent dat u in aanmerking komt, dan moet u bezwaar indienen.