Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner

Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner

U krijgt als langstlevende partner in het Vlaamse Gewest een vrijstelling van erfbelasting op de nettowaarde van uw gezinswoning.

Voorwaarden

De vrijstelling van de erfbelasting geldt voor de gezinswoning van:

  • gehuwden
  • wettelijk samenwonenden
  • feitelijk samenwonenden.

In volgende drie situaties waarin de erflater of zijn partner niet meer samenwoonden in de gezinswoning, kan de laatste gezamenlijke woning toch in aanmerking komen voor de vrijstelling:

  • na de feitelijke scheiding van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
  • door een situatie van overmacht die tot het overlijden voortduurde (bv. langdurig ziekenhuisverblijf van een van de partners);
  • door de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats van een van de partners of van beide partners naar een rust- of verzorgingsinstelling of een serviceflat.

De vrijstelling geldt niet voor een eventueel tweede verblijf.

Bedrag

U betaalt als langstlevende partner in het Vlaamse Gewest geen erfbelasting op de gezinswoning.

Procedure

De vrijstelling moet worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen'.

Bent u vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kunt u de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Aangifte vrijstelling gezinswoning
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.