Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van het verkooprecht bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatie-abattement)

Vermindering van het verkooprecht bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatie-abattement)

U kunt een vermindering van het verkooprecht krijgen, als u een pand koopt en renoveert, dat maximum 4 opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar.

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Dit abattement wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van het renovatie-abattement, moet u wel aan alle voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

Voorwaarden

 • Het onroerend goed is sinds maximum 4 opeenvolgende jaren opgenomen in:
  • het leegstandsregister van woningen (lijst beheerd door de gemeente)
  • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (lijst beheerd door Departement Omgeving)
  • of in de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde woningen (lijst beheerd door Wonen-Vlaanderen).
 • Het goed wordt gerenoveerd en er wordt een hoofdverblijfplaats gevestigd op de plaats van het aangekochte goed binnen de volgende termijnen:
  • als het een woning betreft, binnen twee jaar na een van de volgende data:
   • de datum van de registratie van de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, als die akte of dat geschrift binnen de termijn die daarvoor is bepaald, ter registratie wordt aangeboden;
   • de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn;
  • als het een bouwgrond betreft, binnen vijf jaar na dezelfde datum.

Het hoeft niet noodzakelijk de koper te zijn die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gerenoveerde pand (ook bijvoorbeeld een huurder kan zijn hoofdverblijfplaats er binnen de termijn vestigen om deze voorwaarde te voldoen). Het is voldoende dat het goed wordt bewoond binnen de vermelde termijnen van 2 of 5 jaar. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of het goed effectief wordt bewoond. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbriefsturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als één van de voorwaarden niet wordt vervuld, dan:

 • gaat het recht op het renovatie-abattement verloren en moet het bedrag van het eraan verbonden fiscaal voordeel (naargelang van het geval 3.000, 1.500 of 450 euro) worden terugbetaald.
 • wordt een belastingverhoging geheven die van rechtswege verschuldigd is wegens het niet voldoen aan de voorwaarden.

Het renovatie-abattement kan gecombineerd worden met het gewone en het bij- abattement zodat de besparing nog toeneemt. Het is zelfs mogelijk dat dit abattement gecombineerd wordt met de meeneembaarheid, wat niet mogelijk is bij het gewone of het bij-abattement.

Bedrag

U kunt genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag van 30.000 euro. U betaalt dus

 • 3.000 euro minder verkooprechten (bij 10% registratiebelastingen)
 • 1.500 euro minder verkooprechten bij klein beschrijf (5% registratiebelastingen).

Procedure

In de (notariële) akte verklaren de partijen dat:

 • de voorwaarden voor de toepassing van het renovatie-abattement vervuld zijn;
 • de voorwaarde van renovatie en vestiging van de hoofdverblijfplaats vervuld zullen worden.