Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen bij verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning

Wijzigingen bij verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning

Het Vlaams Parlement nam op 24 juni 2020 een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning. Een aantal maatregelen krijgen onmiddellijk uitwerking op al lopende termijnen.

Verlenging van de domiciliëringstermijn voor verlaagde tarieven enige gezinswoning

Bij de aankoop van de enige eigen woning is 6% (voorheen 7%) registratiebelasting verschuldigd in plaats van de gewone 10%. Als deze enige eigen woning een beschermd monument is, betaalt u bij de aankoop maar 1% registratiebelasting.

Eén van de voorwaarden om van deze verlaagde tarieven te kunnen genieten, is dat u zich binnen een bepaalde termijn na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van deze woning inschrijft in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Bij grondige renovatie- of verbouwingswerken kan deze termijn krap zijn om tijdig aan die domicilieverplichting te kunnen voldoen.

Daarom wordt de termijn waarbinnen u uw domicilie moet nemen opgetrokken:

De nieuwe verlengde termijnen zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten van een enige eigen woning afgesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst (“compromis”) is daarbij bepalend. Dat betekent concreet dat voor veel oorspronkelijk vanaf juni 2020 aflopende termijnen de deadline om zich in te schrijven op het adres van de gekochte woning onmiddellijk met een jaar uitgesteld wordt.

Verlaagd tarief voor ingrijpende energetische renovatie ook voor sloop en herbouw

Als u zich er onmiddellijk bij de aankoop toe verbindt om uw enige eigen woning ingrijpend energetisch te renoveren (IER), geniet u van een verlaagd tarief van 5%.

Voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw genieten van het verlaagd tarief voor IER. Voordien was dit uitgesloten.

De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.