Overgangsregeling

Eind 2013 publiceerde de federale overheid een overgangsregeling, waardoor u toch nog in aanmerking komt voor deze belastingvermindering

 • als u uiterlijk in 2011 een contract afsloot voor een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning
 • en als de EPB-aangifte voor die woning na 1 januari 2012 werd ingediend.

Om in aanmerking te komen, moest u echter voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden waaraan het contract moet voldoen

De belastingvermindering is alleen van toepassing als uiterlijk op 31 december 2011 een contract werd afgesloten om:

 • een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning in nieuwe staat te kopen of te laten bouwen
 • een onroerend goed te laten verbouwen tot een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning.

Het bewijs van de contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 moet u ter beschikking houden van de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën.
Wie dus een contract afsloot na 1 januari 2012, komt niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarden per soort woning

Per soort woning zijn er minimale voorwaarden om in aanmerking te komen.

 • Lage-energiewoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte: maximaal 30 kWh per m².
 • Passiefwoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte : maximaal 15 kWh per m².
  Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).
 • Nul-energiewoning: dezelfde voorwaarden als passiefwoning + resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën vindt u meer informatie over de belastingvermindering en de overgangsregeling (opent in nieuw venster). U vindt er ook een lijst veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met de FOD Financiën.

Certificaat

Om de belastingvermindering te kunnen inbrengen op uw belastingaangifte, hebt u een certificaat nodig. Als de woning in Vlaanderen ligt, stuurt het Vlaamse Energieagentschap (VEA) dat certificaat automatisch op (opent in nieuw venster) naar de EPB-aangifteplichtige van de lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning in kwestie.

 • Certificaat voor EPB-aangifte in 2012 en 2013
  Deze certificaten werden in april 2014 verstuurd. Dit certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2015 (aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014). Hebt u dit certificaat niet gekregen? Neem dan contact op via het VEA-contactformulier (opent in nieuw venster) en vermeld uw EPB-nummer en het adres van de woning.
 • Certificaat voor EPB-aangifte in 2014
  De certificaten voor EPB-aangiften die werden ingediend in 2014, worden door het VEA opgestuurd in juli-augustus 2015. Dit certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2016 (aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015). Hebt u dit certificaat niet gekregen? Neem dan contact op via het VEA-contactformulier (opent in nieuw venster) en vermeld uw EPB-nummer en het adres van de woning.
 • Certificaat voor EPB-aangifte in 2015
  De certificaten voor EPB-aangiften die werden ingediend in 2015, worden door het VEA in de zomer van 2016 opgestuurd. Dit certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2017 (aanslagjaar 2017, inkomstenjaar 2016). Hebt u dit certificaat niet gekregen? Neem dan contact op via het VEA-contactformulier (opent in nieuw venster) en vermeld uw EPB-nummer en het adres van de woning.
 • Certificaat voor EPB-aangifte in 2016
  Voor EPB-aangiften die werden ingediend in 2016 zal het VEA enkel nog automatisch certificaten opsturen voor bouwaanvragen tot en met 31-12-2011. Die certificaten zullen bezorgd worden in de loop van augustus-oktober 2017. Dit certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2018 (aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017).
  Voor EPB-aangiften die werden ingediend in 2016 en met bouwaanvraag vanaf 1-1-2012, wordt er geen certificaat automatisch meer verstuurd. U moet in dit geval zelf het certificaat bij het VEA aanvragen.
  • Stuur daarvoor de volgende documenten
   • bewijs (een getekend contract) dat men zich al voor 1-1-2012 contractueel verbonden had tot het bouwen van een lage energiewoning/passiefwoning of nulenergiewoning
   • een kopie van het Energieprestatiecertificaat Bouw
   • adresgegevens waar het certificaat moet bezorgd worden:
  • per e-mail naar roos.buyst@vea.be (opent in uw e-mail applicatie) met als onderwerptitel: Certificaat lage-energiewoning.
  • De binnengekomen dossiers (voor EPB-aangiften ingediend in 2016) zullen gegroepeerd behandeld worden in de loop van 2017.
 • EPB-aangiften die werden ingediend in 2017, worden pas in 2018 behandeld.