Voorwaarden

U moet als student ingeschreven zijn bij een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling. Ook als u een bekwaamheidsonderzoek hebt aangevraagd binnen een associatie, kunt u terecht bij de Raad.

Procedure

Als u een studievoortgangsbeslissing wilt betwisten, moet u eerst intern beroep aantekenen bij uw hogeschool of universiteit. Als u niet akkoord bent met het resultaat van de interne beroepsprocedure, kunt u terecht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

1. Interne beroepsprocedure

 • U vindt de interne beroepsprocedure in het examenreglement van uw instelling.
 • U moet intern beroep aantekenen binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving van de studievoortgangsbeslissing. Voor examenbeslissingen is dit de proclamatie.
 • U krijgt de beslissing van de interne beroepsinstantie binnen 20 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag nadat u beroep hebt aangetekend.

2. Beroepsprocedure bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 • U dient het verzoekschrift in binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing van de interne beroepsinstantie.
 • Het verzoekschrift stuurt u aangetekend naar de Raad, samen met een aangetekende kopie naar uw onderwijsinstelling.
 • De poststempel geldt als datum van het beroep.
 • De Raad onderzoekt of de beslissing waarmee u niet akkoord gaat in overeenstemming is met de regelgeving en met de beginselen van behoorlijk bestuur.
 • De Raad neemt een beslissing binnen een ordetermijn van 20 kalenderdagen (een ordetermijn is een richtgevende termijn waaraan geen sancties verbonden zijn):
  • uw beroep wordt gemotiveerd afgewezen
  • de beslissing van uw onderwijsinstelling wordt gemotiveerd vernietigd​
 • Als de Raad beslist om een beslissing te vernietigen, kan hij de hogeschool of universiteit verplichten een nieuwe beslissing te nemen. De Raad kan niet zelf, in de plaats van de onderwijsinstelling, een studievoortgangsbeslissing nemen.
 • Een uitspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kunt u aanvechten bij de Raad van State.

Duidelijke informatie over de werking van de Raad, hoe u hen kunt contacteren, hoe u beroep moet aantekenen, en hoe de volledige procedure verloopt(opent in nieuw venster), vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen. Het is belangrijk dat u de website zorgvuldig doorneemt vooraleer u beroep aantekent bij de Raad. U vindt op de website ook vroegere uitspraken en een model van verzoekschrift.

Bedrag

De procedure is kosteloos.

Uitzonderingen

De Raad behandelt geen materiële vergissingen (bv. in verband met het leerkrediet).

Wetgeving

De regelgeving(opent in nieuw venster) vindt u op de website.