Eerste aanvraag ingediend na 1 januari 2022 en eventuele daaropvolgende hernieuwingen

Aanvraag tot hernieuwing, vervanging of wijziging van een papieren beroepskaart verkregen vóór 1 januari 2022

Bij uw aanvraag tot hernieuwing, vervanging of wijziging van een papieren beroepskaart die verkregen werd vóór 1 januari 2022 wordt de oude procedure gevolgd. U vindt meer informatie over de mogelijke beslissingen terug op de betreffende webpagina’s.

Belangrijk: indien de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, beschouwen we dit niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag. U moet dan de bijhorende nieuwe procedure volgen zoals beschreven staat in het stappenplan onder ‘Eerste aanvraag’.

Lees deze pagina in: