Kostprijs

Voor de aanvraag van uw beroepskaart betaalt u 140 euro. Op welke manier u dit bedrag betaalt, hangt af van welke aanvraag u indient:

Na de goedkeuring van uw aanvraag betaalt u de zogenaamde ‘rechten’ voor de periode dat de beroepskaart geldig is. Dit is 90 euro per jaar. Voorbeeld: voor een beroepskaart die 2 jaar geldig is, betaalt u 180 euro. Nadat we uw betaling ontvangen hebben, wordt uw beroepskaart ter beschikking gesteld. Indien het een eerste aanvraag is, kan u de kaart raadplegen en downloaden via het WSE-loket.

Belangrijk: gaat het om een wijziging van uw beroepskaart? Dan hoeft u enkel de aanvraagkost te betalen en kunt u na goedkeuring de gewijzigde beroepskaart gratis raadplegen en downloaden via het WSE-loket.

Geldigheidsduur

De categorie van activiteiten die u uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van uw beroepskaart:

  • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde: gebruikelijke geldigheidsduur van 2 jaar
  • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde: gebruikelijke geldigheidsduur van 3 jaar
  • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde: de geldigheidsduur staat in verhouding tot de duur van de activiteit die u in het Vlaamse Gewest wilt uitvoeren.

Het maakt daarbij niet uit of die beroepsactiviteiten verlopen via een eenmanszaak, vennootschap of maatschap.

Beroepskaart hernieuwen

U moet de hernieuwing van uw beroepskaart aanvragen ten laatste 60 dagen vóór de vervaldatum van de kaart. Indien uw te hernieuwen beroepskaart werd aangevraagd vóór 1 januari 2022 moet u ten laatste 90 dagen vóór de vervaldatum van uw kaart de hernieuwing aanvragen.

Belangrijk: indien u de hernieuwingsaanvraag niet tijdig indient, loopt u het gevaar dat uw verblijfsvergunning vervalt. Dan kunt u geen hernieuwing aanvragen, u kunt wel opnieuw een eerste aanvraag indienen.