Rekeningnummer

  • De meeste Vlaamse belastingen die geïnd worden door de Vlaamse Belastingdienst moet u betalen op rekening BE02 3751 1109 9940 (BIC: BBRU BEBB). Dat is het geval voor de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de registratiebelastingen, de erfbelasting, de planbatenheffing, de belasting op spelen en weddenschappen en de belasting op automatische ontspanningstoestellen.
  • De heffing verkrotting en de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen hebben rekeningnummer BE27 3751 1110 3273.

Gestructureerde mededeling

Om uw betaling vlot te kunnen verwerken, vermeldt u altijd de gestructureerde mededeling bij de overschrijving (voorbeeld: +++123/1234/12345+++). U vindt de juiste mededeling op uw aanslagbiljet.

Betaaldatum

Uw betaling moet ten laatste op de uiterste betaaldatum op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst toekomen. Betaal dus altijd een paar werkdagen op voorhand.

Er kunnen een paar dagen verstrijken tussen de uitvoering van uw betaalopdracht en de datum waarop de betaling op onze rekening staat. Geef dus nooit de uiterste betaaldatum of de datum waarop intresten verschuldigd worden in als memodatum (dat is de datum waarop de bank uw overschrijving zal uitvoeren)!