Verdeling van de bevoegdheden

Instantie

Bevoegdheid

Vlaamse Belastingdienst

  • Inning en invordering belasting op automatische ontspanningstoestellen
  • Verwerken aangifte opstelling automatische ontspanningstoestellen
  • Controle

FOD Financiën(opent in nieuw venster)

  • Bijhouden repertorium voor toestellen opgesteld in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
  • Afleveren fiscale kentekens voor opstelling van automatische ontspanningstoestellen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Kansspelcommissie(opent in nieuw venster)

  • Afleveren vergunningen voor het opstellen van kansspeltoestellen
  • Keuren van kansspeltoestellen
  • Controle