0. Identificatie en technische keuring van het voertuig

1. Remuitrusting

2. Stuurinrichting

3. Zicht

4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties

5. Assen, wielen, banden en ophanging

6. Chassis en met het chassis verbonden delen

7. Diverse uitrustingen

8. Overlastfactoren

9. Aanvullende controles voor passagiersvoertuigen van categorIën M2, M3

(2) De voertuigcategorieën die buiten de richtlijn vallen worden vermeld als richtsnoer.

(3) 48 % voor voertuigen die niet zijn uitgerust met ABS of die vóór 1 oktober 1991 zijn goedgekeurd

(4) 45 % voor voertuigen die zijn geregistreerd na 1988 of vanaf de datum in de vereisten afhankelijk van de vraag welke van deze data het laatste valt.

(5) 43 % voor opleggers en aanhangwagens met trekstang die zijn ingeschreven na 1988 of vanaf de datum in de vereisten afhankelijk van de vraag welke van deze data het laatste valt.

(6) 2,2 m/s2 voor N1, N2 en N3 voertuigen.

(7) Typegoedgekeurd in overeenstemming met Richtlijn 70/220/EEG, Verordening (EG) nr. 715/2007, bijlage I, tabel 5 (Euro 5), Richtlijn 88/77/EEG en Richtlijn 2005/55/EG.

(8) Typegoedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 715/2007, Bijlage I, tabel 2 (Euro 6) en Verordening (EG) nr. 595/2009 (Euro VI).

(10) Typegoedgekeurd volgens Verordening (EG) nr. 715/2007, bijlage I, tabel 2 (Euro 6) en Verordening (EG) nr. 595/2009 (Euro VI).

VOETNOTEN:

1 “Vereisten” zijn bepaald in de typegoedkeuring op de datum van goedkeuring, de eerste inschrijving of de eerste ingebruikneming, alsook in aanpassingsverplichtingen of in nationale wetgevingen in het land van inschrijving. Deze redenen voor afkeuring gelden alleen wanneer is gecontroleerd of de vereisten worden nageleefd.

(X)2 wijst op punten die betrekking hebben op de toestand van het voertuig en zijn geschiktheid voor gebruik op de weg, maar die niet belangrijk zijn bij een technische controle.

3 Onveilige modificatie is een modificatie die de wegveiligheid van het voertuig vermindert of die een bovenmatige negatieve invloed op het milieu heeft.

(E) Voor het testen van dit punt is apparatuur nodig.