Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boetes technische eisen wegvervoer

Boetes technische eisen wegvervoer

Elk voertuig voor vervoer te land, net zoals de onderdelen ervan en het veiligheidstoebehoren moeten voldoen aan bepaalde technische eisen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de boetes bij het vaststellen van sommige inbreuken met betrekking tot die technische eisen.

Zonder geldig keuringsbewijs op de baan? Onmiddellijke inning vanaf 1 januari 2024 ook mogelijk voor personenwagens

Vanaf 1 januari 2024 kunnen de controlediensten van de Vlaamse Belastingdienst een onmiddellijke inning voorstellen wanneer een voertuig zich zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg begeeft. Deze mogelijkheid was er al voor heel wat bedrijfsvoertuigen, maar wordt nu uitgebreid naar alle voertuigen. Ook gewone personenwagens vallen binnenkort dus onder deze regeling.

(2) De voertuigcategorieën die buiten de richtlijn vallen worden vermeld als richtsnoer.

(3) 48 % voor voertuigen die niet zijn uitgerust met ABS of die vóór 1 oktober 1991 zijn goedgekeurd

(4) 45 % voor voertuigen die zijn geregistreerd na 1988 of vanaf de datum in de vereisten afhankelijk van de vraag welke van deze data het laatste valt.

(5) 43 % voor opleggers en aanhangwagens met trekstang die zijn ingeschreven na 1988 of vanaf de datum in de vereisten afhankelijk van de vraag welke van deze data het laatste valt.

(6) 2,2 m/s2 voor N1, N2 en N3 voertuigen.

(7) Typegoedgekeurd in overeenstemming met Richtlijn 70/220/EEG, Verordening (EG) nr. 715/2007, bijlage I, tabel 5 (Euro 5), Richtlijn 88/77/EEG en Richtlijn 2005/55/EG.

(8) Typegoedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 715/2007, Bijlage I, tabel 2 (Euro 6) en Verordening (EG) nr. 595/2009 (Euro VI).

(10) Typegoedgekeurd volgens Verordening (EG) nr. 715/2007, bijlage I, tabel 2 (Euro 6) en Verordening (EG) nr. 595/2009 (Euro VI).

VOETNOTEN:

1 “Vereisten” zijn bepaald in de typegoedkeuring op de datum van goedkeuring, de eerste inschrijving of de eerste ingebruikneming, alsook in aanpassingsverplichtingen of in nationale wetgevingen in het land van inschrijving. Deze redenen voor afkeuring gelden alleen wanneer is gecontroleerd of de vereisten worden nageleefd.

(X)2 wijst op punten die betrekking hebben op de toestand van het voertuig en zijn geschiktheid voor gebruik op de weg, maar die niet belangrijk zijn bij een technische controle.

3 Onveilige modificatie is een modificatie die de wegveiligheid van het voertuig vermindert of die een bovenmatige negatieve invloed op het milieu heeft.

(E) Voor het testen van dit punt is apparatuur nodig.