Een man is met een kettingzaag een boom aan het zagen
© JORIS HERREGODS

Om te weten welke vergunningen of machtigingen u al dan niet nodig hebt, moet u eerst bepalen of u wilt kappen in het kader van bosbeheer (mogelijkheid 1) of in het kader van ontbossing (mogelijkheid 2).

Mogelijkheid 1: de kap gebeurt in het kader van bosbeheer

 • Stap 1

  Is de kap opgenomen in een goedgekeurd beheerplan?

  Als de kap van de bomen is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u geen vergunningen nodig. U mag de bomen kappen zoals beschreven in het beheerplan.

 • Stap 2

  Is de kap nodig voor de veiligheid of omdat de bomen ziek zijn?

  Kappingen vanwege veiligheidsredenen

  • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bijv. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
  • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor de aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

  Kappingen vanwege sanitaire redenen

  • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bijv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot, ...
  • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap schriftelijk worden meegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor de aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.
 • Stap 3

  Beantwoordde u de eerste 2 vragen met nee?

  Als geen van de bovenstaande gevallen van toepassing zijn, dan moet u een kapmachtiging aanvragen.

Mogelijkheid 2: de kap gebeurt in het kader van ontbossing

Ontbossing is in principe verboden in Vlaanderen. Wilt u toch ontbossen, dan moet u een ontheffing van het ontbossingsverbod aanvragen. Als u de ontheffing krijgt, dan hebt u ook nog een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kan gepaard gaan met een boscompensatieplicht.

Er zijn 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod. Gebeurt de ontbossing

 • in een bos dat woon- of industriegebied als ruimtelijke bestemming heeft?
 • of met het oog op handelingen van algemeen belang (bijv. voor de aanleg van openbare wegen, parkings, woonzorgcentra, scholen, drinkreservoirs)?
 • of voor de realisatie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan?
 • of in de uitvoerbare delen van een vergunde verkaveling in woon- of industriegebied?

Dan moet u dus geen ontheffing van het ontbossingsverbod aanvragen. U hebt wel nog steeds een omgevingsvergunning nodig en u moet zich houden aan de boscompensatieplicht.