Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bomen kappen - Vergunningen en machtigingen

Bomen kappen - Vergunningen en machtigingen

Als u in Vlaanderen bomen wilt kappen, dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning of een machtiging nodig. Soms is de kap ook verboden.

Het rooien en snoeien bomen vanuit een hoogtewerker.
© Frederiek Vande Velde

Er zijn andere vergunningen en spelregels van toepassing als u kapt in een bos, dan als u kapt buiten een bos. Voor u een boom overweegt te kappen, stel daarom deze cruciale vraag: Maakt die boom deel uit van een bos?

Opgelet, de definitie van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat waardoor ook het groepje bomen in uw tuin in bepaalde gevallen als bos zal aanzien worden.

Wat is een bos?

Een bos is een grondoppervlak bestaande uit voornamelijk bomen en struiken met een boseigen fauna en flora. De ruimtelijke bestemming speelt hierbij geen rol. Ook de hoogte van de bomen en het aantal bomen zijn geen criteria om te beoordelen of een begroeiing bos is of niet.

We spreken onder andere van een bos als

  1. er tenminste drie opeenvolgende bomenrijen zijn
  2. de kroonbedekkingsgraad van het totaal aantal bomen - in volgroeid stadium - meer dan 50% bedraagt

Opgepast, bomen op uw privégrond kunnen dus ook bos zijn. Zo zou het kunnen dat de boom in uw tuin deel uitmaakt van een groter geheel van bomen op aanpalende percelen. Of kan een jarenlang verwilderd grondoppervlak in een woonzone uitgegroeid zijn tot een bos.

Wat is geen bos?

  • fruitboomgaarden
  • lijnbeplantingen (1 of 2 bomenrijen), bijv. langs een dreef
  • boomkwekerijen en arboreta die niet aansluiten op een bos
  • ...

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u een uitgebreide definitie van een bos(opent in nieuw venster) met voorbeelden.

Bomen kappen in een bos

Wilt u kappen in het kader van bosbeheer of om te ontbossen? Dit bepaalt welke vergunningen u nodig hebt.

bomen kappen buiten een bos

Afhankelijk van waar de boom staat, hebt u andere vergunningen nodig.