Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bomen kappen buiten een bos

Bomen kappen buiten een bos

Als u in Vlaanderen bomen wilt kappen buiten een bos, dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Soms is de kap ook verboden.

Boomstronk
© Philip Vanoutrive

Om te weten welke vergunningen u al dan niet nodig hebt, moet u eerst bepalen of

 • de kap is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan (optie 1)
 • de boom op een huiskavel staat (optie 2)
 • de boom in een agrarisch gebied of groengebied staat (optie 3).

Elke optie sluit de onderliggende opties uit. Dus als de boom op een huiskavel staat, maakt het niet uit of hij ook in een agrarisch gebied of groengebied staat.

Optie 1: de kap is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan

Als de kap van de bomen is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u geen vergunningen nodig. U mag de bomen kappen zoals beschreven in het beheerplan. Een beheerplan kan zijn:

 • een natuurbeheerplan
 • een bosbeheerplan
 • een beheerplan voor een natuurreservaat
 • of een landschapsbeheerplan.

Optie 2: de boom staat op een huiskavel

De huiskavel zijn de kadastrale percelen van een vergunde woning of van een vergund bedrijfsgebouw. Meestal wordt de tuin met zijn duidelijke afbakening als huiskavel aanzien.

Als de boom op de huiskavel staat, hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit na bij uw gemeente.

Optie 3: de boom staat in agrarisch gebied of in groengebied

1. De boom staat in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

Het VEN is een selectie van de waardevolste natuurgebieden in Vlaanderen. Binnen het VEN wordt de natuur extra beschermd en is het kappen van bomen verboden.

Wilt u toch kappen, dan hebt u een individuele ontheffing voor verboden activiteiten in het VEN nodig.

Via geopunt.be kunt u opzoeken of een bepaalde locatie in het VEN ligt:

 • Surf naar geopunt.be(opent in nieuw venster)
 • Klik in de rechterkolom onder de tab 'Kaarten en plaatsen' op 'Natuur en milieu', vervolgens op 'Natuur' en dan op 'Gebieden van het VEN en het IVON'.

2. De boom staat in een verboden te wijzigen vegetatie of klein landschapselement (KLE)?

Bomen buiten bossen kunnen voorkomen in vegetaties en worden zelf als kleine landschapselementen (KLE) beschouwd. In Vlaanderen is het wijzigen van een aantal specifieke vegetatietypes en kleine landschapselementen verboden:

 • holle wegen
 • graften
 • bronnen
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetaties
 • historisch permanent grasland en poelen in de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden op de bestemmingsplannen.

Wilt u toch kappen? Dan hebt u een ontheffing van het verbod nodig.

3. De boom staat in een van de volgende gebieden

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden
 • IVON-gebieden
 • speciale beschermingszone (SBZ).

U hebt een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties nodig. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.