Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens 2 loten om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

De vergunning is vereist voor:

  • een nieuwe verkaveling van gronden
  • het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling).

In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Via het online Omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe verkaveling(opent in nieuw venster) of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling(opent in nieuw venster).

Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente.