In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Via het online Omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe verkaveling(opent in nieuw venster) of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling(opent in nieuw venster).

Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente.