Bereken uw premie vooraf via de simulator

Via de online simulator kunt u nagaan welke premies u kunt aanvragen en hoe hoog het premiebedrag is.

De premieaanvraag in verschillende stappen

Volg onderstaande stappen om Mijn VerbouwPremie vlot aan te vragen. Zodra u naar een volgende stap gaat, worden de ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen. U kunt echter op elk moment manueel wijzigingen opslaan via de knop ‘sla wijzigingen op’ onderaan. Een premieaanvraag wordt pas definitief verstuurd wanneer u klikt op ‘indienen’ in de laatste stap.

 • Stap 1

  Verzamel de juiste documenten

  Om Mijn VerbouwPremie te kunnen aanvragen, dient u vooraf de juiste documenten te verzamelen. Welke documenten vereist of optioneel zijn, hangt af van de premie die u aanvraagt. Surf naar de specifieke websitepagina over de categorie van werken waarvoor u een premie wilt aanvragen om een weergave te krijgen van de documenten die u moet verzamelen. Typisch gaat het om eindfacturen, , technische attesten en foto’s. Vergeet ook de identiteitskaart, adres en het rekeningnummer van de persoon die de premie ontvangt niet.

  Enkel bestanden in de formaten .pdf, .jpeg, en .png kunnen worden opgeladen.

 • Stap 2

  Aanmelden via het online loket

  U kunt Mijn VerbouwPremie via het online loket aanvragen, niet op papier. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag. Aanmelden gebeurt op een beveiligde manier via het toegangs- en gebruikersbeheer (ACM/IDM) van de Vlaamse Overheid.

  1. Surf naar het online loket (deze websitepagina zal later ter beschikking worden gesteld) en klik op ‘aanmelden’.
  2. Kies de manier waarop u wilt aanmelden, bv. via itsme of e-ID en kaartlezer. Hier vindt u meer informatie over aanmelden bij itsme.
  3. Volg de instructies om aan te melden volgens de methode die u geselecteerd hebt.

  Daarnaast kunt u ook via Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster)) toegang krijgen tot het online loket.

 • Stap 3

  Start een nieuwe aanvraag

  1. Klik op ‘start nieuwe aanvraag’. U krijgt nu een overzicht te zien van de verschillende stappen.
  2. Klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.

  Klik op de info-icoontjes voor meer toelichting bij een onderdeel.

 • Stap 4

  Vul de algemene gegevens in

  In deze stap geeft u aan of het om een eengezinswoning gaat of niet, of u bent van het , enzovoort. Geef per onderdeel de gevraagde informatie in en klik op ‘volgende’ om naar stap 5 te gaan.

 • Stap 5

  Vul de gegevens over het gebouw in

  In deze stap geeft u de details in over het gebouw, zoals de EAN-code, de leeftijd van het gebouw en hoe het gebouw verwarmd wordt. Indien u een premieaanvraag hebt ingediend voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler, moet u ook gegevens omtrent de omgevingsvergunning en indienen.

 • Stap 6

  Vink alle categorieën aan waarvoor u een premie wilt aanvragen

  Per geselecteerde categorie moet u vervolgens details opgeven van de uitgevoerde werken (bv. het type dakwerken, het merk en type isolatiemateriaal of de datum waarop de werken uitgevoerd zijn).

 • Stap 7

  Voeg Facturen, attesten en andere documenten toe

  Alle facturen (ook voorschot- en tussentijdse facturen) moeten afzonderlijk opgeladen worden.

  1. Klik op ‘voeg factuur toe’ om een factuur op te laden.
  2. Selecteer bovenaan in het formulier ‘voeg bijlage toe’ en selecteer de factuur op uw computer. Op dezelfde wijze kunt u ook een offerte toevoegen.
  3. Vul in het formulier de details in van de factuur (factuurdatum, factuurnummer, etc.) en bevestig met ‘ok’ onderaan.

  Herhaal deze stappen om meerdere facturen op te laden.
  Hebt u een verkeerd bestand opgeladen? Gebruik dan de knop ‘verwijder’.

  Om attesten toe te voegen, volgt u volgende stappen.

  1. Klik op ‘voeg bijlage toe’.
  2. Selecteer het document op uw computer.
  3. Klik op het prullenmandje om de bijlage te verwijderen indien nodig.
 • Stap 8

  Communicatie en betaling

  1. Geef aan of u via E-BOX of een andere optie op de hoogte gebracht wilt worden. E-BOX is een beveiligde digitale brievenbus waarmee u documenten en berichten van overheidsinstanties kunt ontvangen en raadplegen. De Vlaamse overheid is voorstander om via de E-BOX te werken om zo malafide praktijken via e-mail te vermijden. Uw e-mailadres kan namelijk gebruikt worden door malafide ontwikkelaars om u naar een vals premiaanvraagplatform te sturen, dat is nagebouwd en lijkt op het online loket. Zij kunnen op die manier uw persoonlijke gegevens misbruiken.
  2. Vul uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en uw bankrekeningnummer in.
 • Stap 9

  Overzicht

  1. Controleer in het overzicht of alle gegevens correct zijn ingevuld.
  2. Klik per onderdeel op ‘details’ om de details te zien en zo nodig aan te passen.
  3. Bevestig dat alle gegevens correct zijn door een vinkje te zetten onderdaan de overzichtspagina.
  4. Klik op ‘indienen’ om de aanvraag te versturen.

  De premieaanvraag dient slechts door 1 ondertekend te worden.

  Onder ‘documenten en downloads’ kunt u uw aanvraag downloaden als een pdf-bestand.

  U ontvangt een bevestiging volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post of via E-BOX).

Een aanvraag vervolledigen

U kunt een aanvraag starten en op een later moment vervolledigen en indienen. Van zodra een aanvraag is ingediend, kunt u deze niet meer heropenen om gegevens te wijzigen (behalve uw contactgegevens of rekeningnummer) of bijkomende stukken op te laden.

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Klik op ‘vervolledig aanvraag’ onder ‘mijn dossiers’ om de aanvraag te openen en te vervolledigen.
 3. Selecteer uitvoeren.
 4. Vul per stap de gevraagde informatie in en dien de aanvraag in zoals hierboven beschreven.

Afhandeling van uw premieaanvraag

 • Wanneer uw premieaanvraag is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze kunt u terugvinden in het online loket.
 • Het kan zijn dat een dossierbehandelaar u contacteert met de vraag naar bijkomende informatie of bijkomende documenten. U wordt gecontacteerd volgens het gekozen communicatiekanaal (e-mail, post of via E-BOX).
 • U weet binnen de 8 maanden of uw premieaanvraag al dan niet is goedgekeurd. Heeft u na 8 maanden geen bericht ontvangen over uw dossier, dan hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen stilzitten via het online loket.
 • Indien u niet akkoord bent met de beslissing, hebt u gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via het online loket.
 • Mijn VerbouwPremie wordt binnen de 12 maanden uitbetaald.

De status van uw aanvraag opvolgen

Nadat uw aanvraag is ingediend, kunt u de status opvolgen via het online loket.

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Uw aanvragen worden opgelijst onder ‘mijn dossiers’. De status van elke aanvraag wordt vermeld in de kolom ‘status’.

klik op een aanvraag om de details te bekijken of om de aanvraag te vervolledigen.

Aangemeld op Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster))? Ook daar kunt u de status van uw aanvraag opvolgen.

Het aanpassen van contactgegevens of rekeningnummer

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Selecteer de ingediende aanvraag in het overzicht onder ‘mijn dossiers’.
 3. Klik op ‘uitvoeren’ onder ‘pas contactgegevens en/of rekeningnummer aan’.
 4. Controleer de gegevens en pas ze aan waar nodig.
 5. Bevestig met ‘pas mijn gegevens aan’.

Een vraag stellen over een ingediende aanvraag

 1. Meld u aan via het online loket.
 2. Selecteer onder ‘mijn dossiers’ de aanvraag waarover u een vraag hebt.
 3. Klik onder ‘te nemen dossieracties > stel een vraag’ op ‘uitvoeren’ om het contactformulier te openen.
 4. Selecteer de reden in het uitklapmenu en formuleer uw vraag.
 5. Klik op ‘verstuur mijn vraag’.

Instructievideo's

Deze instructievideo’s leggen op een eenvoudige manier uit hoe u Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen vanaf 1 oktober 2022 via het online loket.

Algemene instructievideo

Inhoud is aan het laden

Specifieke instructievideo dak

Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen