Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtegids

Warmtegids

De Warmtegids van VVSG Netwerk Klimaat en het VEKA is een praktisch instrument voor lokale besturen die mee hun schouders willen zetten onder de warmtetransitie.

Warmtegids

De Warmtegids gaat in op

  • het belang van warmtetransitie in Vlaanderen, vandaag en morgen
  • hoe lokale besturen effectief aan de slag kunnen gaan voor de warmtetransitie
  • partnerschappen en financiële middelen die hierbij kunnen helpen

Daarnaast zijn er twee technische bijlagen, over de verschillende duurzame warmtebronnen en groot- en kleinschalige warmtesystemen.

Groene warmte in cijfers

Warmte heeft een belangrijke plaats in de energietransitie: in Vlaanderen zijn warmte en -in mindere mate- koeling goed voor 55% van het totale energiegebruik. Eind 2021 was 93,5% van al onze warmte afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. De overige 6,5% wekken we op uit groene energiebronnen.