Warmtegids

De Warmtegids gaat in op

  • het belang van warmtetransitie in Vlaanderen, vandaag en morgen
  • hoe lokale besturen effectief aan de slag kunnen gaan voor de warmtetransitie
  • partnerschappen en financiële middelen die hierbij kunnen helpen

Daarnaast zijn er twee technische bijlagen, over de verschillende duurzame warmtebronnen en groot- en kleinschalige warmtesystemen.

Groene warmte in cijfers

Warmte heeft een belangrijke plaats in de energietransitie: in Vlaanderen zijn warmte en -in mindere mate- koeling goed voor 55% van het totale energiegebruik. Eind 2021 was 93,5% van al onze warmte afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. De overige 6,5% wekken we op uit groene energiebronnen.