Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK-installaties)

Warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK-installaties)

Via een warmte-krachtinstallatie kan energie bespaard worden. Bij warmte-krachtkoppeling worden warmte en energie gelijktijdig opgewekt in hetzelfde proces.

Wat is warmte-krachtkoppeling?

Warmte-krachtkoppeling is een verzamelnaam voor vele verschillende technologieën waarbij warmte en mechanische energie gelijktijdig worden opgewekt in hetzelfde proces. Meestal wordt de mechanische energie rechtstreeks omgezet naar elektrische energie, maar het is ook mogelijk dat deze rechtstreeks gebruikt wordt in een bedrijf.

Door gebruik te maken van een warmte-krachtinstallatie wordt energie efficiënter ingezet en kan er energie bespaard worden.

Energie besparen

In de figuur wordt de vergelijking gemaakt tussen

  • de warmte-krachtinstallatie (linkerkant)
  • en de situatie waarbij de nodige warmte via een boilers wordt opgewekt en elektriciteit van het distributienet wordt afgenomen (rechterkant).

Om 35 kWh elektriciteit en 50 kWh warmte (85 kWh) te produceren is er

  • 100 kWh brandstof nodig bij een warmte-krachtinstallatie. Wat een verlies van 15 kW betekent (100 kWh - 85 kWh).
  • 126 kWh brandstof nodig bij afzonderlijk productie. Wat een verlies van 41 kWh betekent (126 kWh - 85 kWh).

De gescheiden opwekking vraagt 26 kWh (of 26%) meer brandstof dan de warmte-krachtinstallatie.

Steun voor biogas-WKK

Voor een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie die gebruik maakt van biogas kunt u steun krijgen van de Vlaamse overheid. In welk steunsysteem uw installatie valt, hangt af van het vermogen van de warmte-krachtinstallatie:

  • vermogen kleiner of gelijk dan 10 kW = premie voor micro-WKK
  • vermogen groter dan 10 kW = warmte-krachtcertificaten.