Gedaan met laden. U bevindt zich op: Domiciliefraude in de sociale huur

Domiciliefraude in de sociale huur

Als huurder van een sociale huurwoning moet u uw hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning hebben en er gedomicilieerd zijn. U mag alleen toestaan dat een persoon op duurzame wijze in de sociale huurwoning komt bijwonen als dat in overeenstemming is met de toelatingsvereisten en u moet deze duurzame bijwoonst melden aan de sociale verhuurder.

Doet u dat niet, dan is er sprake van domiciliefraude. Domiciliefraude in de sociale huur is een misdrijf. De fraude kan bijgevolg strafrechtelijk gesanctioneerd worden. De toezichthouders van het agentschap Wonen in Vlaanderen hebben de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie gekregen voor de opsporing en het onderzoek van dossiers van vermoedelijke domiciliefraude.

Een burger kan een klacht in verband met een vermoeden van domiciliefraude van een sociale huurder melden aan:

  • de lokale politie (ook in geval van domiciliefraude in de private huur)
  • de betrokken sociale verhuurder (sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, OCMW, …)
  • de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen via volgend e-mailadres: toezicht.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (enkel in geval van domiciliefraude in de sociale huur).

Is er ook sprake van sociale fraude (bv. de sociale verhuurder of bijwoner geniet een uitkering) dan kan deze fraude ook gemeld worden aan het Meldpunt voor eerlijke concurrentie(opent in nieuw venster).