Langetermijndoelstelling: koolstofneutraliteit

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Dat is het doel van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen.

Die strategie is een verdere uitwerking van de Vlaamse Klimaatstrategie 2050: het plan om het energiegebruik en de broeikasgasemissies van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen,...) te verminderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Om dat doel te bereiken, zijn grondige renovaties nodig. Daarom wordt onder meer ingezet op:

 • een renovatieverplichting binnen de 5 jaar na overdracht
 • een verplicht energieprestatiecertificaat (EPC)
 • een minimaal energielabel
 • financiële steun.

In het kader hiervan werd een langetermijnpad uitgetekend voor niet-residentiële gebouwen. De verplichtingen en maatregelen die hieruit volgen voor niet-residentiële gebouwen gelden steeds per .

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen hierbij kiezen tussen:

 • Ofwel het standaardtraject, met het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) en het langetermijnpad dat daarbij hoort.
 • Ofwel het bijzonder traject, met het energieprestatiecertificaat voor kleine niet-residentiële gebouwen (EPC kNR) en het langetermijnpad dat daarbij hoort.

  Voordelen van een koolstofneutraal gebouw

  Een energetisch gerenoveerd gebouw:

  • vraagt minder energie
  • zorgt voor een lagere energiefactuur
  • heeft een hoger comfort: het is er aangenaam verblijven, met betere werkomstandigheden. Dat leidt tot een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid.
  • heeft een eigentijdse uitstraling en een hogere waarde op de vastgoedmarkt.

  Wat doet de overheid?

  De overheid zal een voorbeeldrol spelen: publieke gebouwen moeten al in 2045 aan de langetermijndoelstelling voldoen. De semipublieke gebouwen (scholen en zorginstellingen) en private gebouwen (kantoren, handel, horeca,...) krijgen tijd tot 2050.

  Verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen op Kanaal Z (4 min.)

  Inhoud is aan het laden