Op termijn richting koolstofneutraliteit

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Dat is het doel van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen.

Die strategie is een verdere uitwerking van de Vlaamse Klimaatstrategie 2050: het plan om het energiegebruik en de broeikasgasemissies van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen,...) te verminderen.

Op lange termijn moeten alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutraal zijn. Dat betekent dat ze geen CO2 uitstoten en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Voordelen van een koolstofneutraal gebouw

Een energetisch gerenoveerd gebouw:

 • vraagt minder energie
 • zorgt voor een lagere energiefactuur
 • heeft een hoger comfort: het is er aangenaam verblijven, met betere werkomstandigheden. Dat leidt tot een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid.
 • heeft een eigentijdse uitstraling en een hogere waarde op de vastgoedmarkt.

Langetermijndoelstelling in de praktijk?

Om de lange termijndoelstelling te bereiken, zijn grondige renovaties nodig. Daarom wordt onder meer ingezet op:

 • sensibiliseren en informeren via het verplicht energieprestatiecertificaat (EPC), gebouwenpas, …
 • verplichtingen
  • een renovatieverplichting binnen de 5 jaar na overdracht
  • een minimaal energielabel
 • financiële steun.
Speciale aanpak voor kleine niet-residentiële gebouweenheden?

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen kiezen voor een aangepast traject, dat is afgestemd op de typische eigenschappen en noden van deze eenheden.

 • Ofwel kiezen ze voor het algemene traject van toepassing voor alle niet-residentiële gebouwen, met het energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC NR) en de verplichtingen voor niet-residentiële gebouweenheden.
 • Ofwel kiezen ze voor een aangepaste traject, met een energieprestatiecertificaat (EPC kNR) en verplichtingen specifieke afgestemd op kleine niet-residentiële gebouweenheden.

  Wat doet de overheid?

  De overheid zal een voorbeeldrol spelen: publieke gebouwen moeten al in 2045 aan de langetermijndoelstelling voldoen. De semipublieke gebouwen (scholen en zorginstellingen) en private gebouwen (kantoren, handel, horeca,...) krijgen tijd tot 2050.

  Verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen op Kanaal Z (4 min.)

  Inhoud is aan het laden