Gevolgen voor de eigenaar

Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Die inventaris bestaat uit twee afzonderlijke lijsten:

  • ongeschikte en onbewoonbare woningen volgens de Vlaamse Codex Wonen
  • onbewoonbare woningen volgens artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Wonen in Vlaanderen beheert de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

De inventarisatie van een woning heeft een aantal gevolgen voor de houder(s) van het zakelijk recht van de geïnventariseerde woning.

Gevolgen voor de huurder

Ook voor de bewoner of de huurder blijft het ongeschikt en onbewoonbaarverklaring niet altijd zonder gevolgen. Mag u in de woning blijven wonen? Mag u zomaar stoppen met het betalen van de huur? En heeft u recht op een huursubsidie of krijgt u voorrang voor een sociale woning?