Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

U hebt nu wellicht thuis een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Deze kunnen veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas. De voordelen op een rij:

  • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding of neem contact op met uw netbeheerder.
  • Bij de plaatsing kan de verbruiker kiezen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Het is nog niet duidelijk of de tariefwissel apart aangevraagd moet worden of dat u dit kunt doen tijdens de plaatsing van de digitale meter. Het tarief voor de tariefwissel is ook nog niet bepaald.
  • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n slimme meter van op afstand. Hierdoor vallen de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels weg. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling, is strikt geregeld en verandert niet met de nieuwe meter.
  • Er bestaat ook een digitale budgetmeter.

Wie krijgt momenteel zo’n digitale meter?

In 2016 startte een proefproject waarbij in een beperkt aantal gemeenten digitale meters werden geïnstalleerd. De netbeheerder besliste samen met de gemeentelijke overheden welke gemeentes/wijken aan het proefproject deelnamen.

De Vlaamse regering besliste om vanaf 2019 de digitale meter in heel Vlaanderen te installeren. Aangezien de levering van de digitale meters vertraging heeft opgelopen, zullen de meters ten vroegste vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden bij

  • nieuwe woningen
  • verbouwers
  • klanten met een budgetmeter
  • zonnepaneleneigenaars.

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte een geactualiseerde kosten-batenanalyse. Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol van de digitale meter een juiste beleidsbeslissing. Een belangrijke opmerking is dat de effecten kunnen verschillen van klant tot klant en tussen actieve en minder actieve klanten.

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wilt, kan die vanaf 1 juli 2019 zelf aanvragen. Vóór die datum zijn de digitale meters niet verkrijgbaar. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf de kosten voor de plaatsing en de indienststelling van de meter moeten betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meters en zonnepanelen

De Vlaamse Regering heeft op 17 mei het Uitvoeringsbesluit digitale meters goedgekeurd. De uitrol van de digitale meters start vanaf 1 juli 2019 bij eigenaars van zonnepanelen. 

1. Luik elektriciteitsprijs

Wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft voor 31 december 2020 geniet gedurende 15 jaar van de compensatieregeling, te rekenen vanaf het moment van de indienstname/keuring van de installatie. Bij een uitbreiding blijft de datum van eerste keuring gelden.

Wat houdt de compensatieregeling in?

2. Luik distributienettarieven

Naast de prijs van de elektriciteit, betaalt u ook nog voor het gebruik van het net. Hoe de nettarieven via de digitale meter aangerekend worden, zowel voor gezinnen met als gezinnen zonder zonnepanelen, is de bevoegdheid van de VREG.

Wie zonnepanelen installeert na 1 januari 2021, kan niet kiezen voor deze compensatieregeling van 15 jaar. Het kabinet zal een alternatief compensatiesysteem uitwerken, waarbij prosumenten een vergoeding kunnen krijgen voor de elektriciteit die ze op het net zetten. 

Meer info

Veelgestelde vragen