Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

Veel mensen hebben thuis nog een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Deze kunnen veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas.
De voordelen op een rij:

 • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding ((opent in nieuw venster)) of neem contact op met uw netbeheerder.
 • Op het moment van de plaatsing kan de verbruiker gratis kiezen of wisselen tussen enkel- of tweevoudig tarief.
 • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n digitale meter van op afstand. Hierdoor vallen de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels weg. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling, is strikt geregeld en verandert niet met de nieuwe meter.
 • U kunt uw energieverbruik beter opvolgen ((opent in nieuw venster)).
 • U kunt uw digitale meter slimmer maken. Dit kunt u doen door het koppelen van toestellen aan de gebruikerspoorten van uw digitale meter. Op die manier kunt u zowel energie als kosten besparen. Meer informatie vindt u op de website 'Maak je meter slim'. ((opent in nieuw venster))
 • Er bestaat ook een digitale budgetmeter.

Wie krijgt een digitale meter?

Zicht op verschillende daken en één daarvan heeft zonnepanelen
© Filip Claus

Iedereen krijgt een digitale meter, maar de uitrol gebeurt gefaseerd. De primaire doelgroep bestaat uit:

 • nieuwe woningen
 • grondige verbouwingen
 • klanten met een budgetmeter
 • klanten uit het proefproject (de toen zo genoemde ‘slimme meter’ wordt vervangen door een nieuwe digitale meter)
 • Zonnepaneleneigenaars: De Vlaamse Overheid besliste om tot begin juli 2021 geen digitale meters bij zonnepaneleneigenaars te plaatsen (dit voor installaties in gebruik genomen voor eind 2020) totdat de ‘retroactieve investeringspremie’ in de regelgeving was opgenomen. Op vrijdag 9 juli 2021 werd beslist dat prosumenten een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat.
  • Deze doelgroep kan tot en met 31-12-2024 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.
  • Eigenaars van zonnepanelen kunnen wel op eigen initiatief een digitale meter aanvragen en krijgen dan een ‘bonus’ van 100 euro bij de retroactieve investeringspremie.

De Vlaamse Regering wil nog steeds 80% van alle Vlaamse aansluiting van digitale meters voorzien tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029. Het voordeel van af te stappen van de zonnepaneleneigenaars als prioritaire groep is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente. Of u nu zonnepanelen hebt of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Bekijk hier wanneer de digitale meter bij u geïnstalleerd wordt ((opent in nieuw venster)).

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wilt, kan die sinds 1 juli 2019 zelf aanvragen. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf de kosten voor de plaatsing van de meter moeten betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meter én zonnepanelen, warmtepomp of micro-wkk of kleine windmolen?

Installatie tot en met 31 december 2020

Wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft en die ten laatste 31 december 2020 liet keuren (AREI-keuring), kon kiezen om gedurende 15 jaar te genieten van een virtueel terugdraaiende teller. Het Grondwettelijk Hof heeft deze mogelijkheid vernietigd.

 • Had u al een digitale meter? De digitale meter is gestopt met virtueel terug te tellen sinds 1 maart 2021 (dat dag dat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad). Het Grondwettelijk Hof heeft uitdrukkelijk in zijn arrest benadrukt dat de voordelen van de terugdraaiende teller voor de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad behouden blijven wat de gefactureerde bedragen betreft. Dit om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken.
 • De Vlaamse overheid geeft een
 • Prosumenten zullen een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat. Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De installatie van een digitale meter in Vlaanderen wordt sowieso uitgevoerd ten laatste tegen 1 juli 2029.
  • Deze doelgroep kan tot en met 31-12-2024 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.
  • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wilt laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen.
 • Zonnepaneleneigenaars die overstapten op een digitale meter krijgen ook de mogelijkheid om een teruglevercontract aan te gaan met hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze te veel opwekken.
 • Zodra u een digitale meter hebt, valt u voor de distributienettarieven door het arrest van het Grondwettelijk Hof in een nieuw nettariefsysteem (capaciteitstarief). Het prosumententarief is na de installatie van de digitale meter niet meer van toepassing. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan netkosten op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u dus vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan is dit voordelig.

Installatie vanaf 1 januari 2021

Prosumenten zullen een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat.

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, heeft sowieso geen recht op het voordeel van de terugdraaiende teller. Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt volledig. Om de installatie van zonnepanelen na 2020 verder aan te moedigen, is er wel een eenmalige investeringspremie.

Een terugleververgoeding voor de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net is mogelijk.

Veelgestelde vragen