Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

U hebt nu wellicht thuis een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Dat type meter kan veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Hieronder vindt u de voordelen op een rij.

  • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding. Hebt u geen handleiding? Neem dan contact op met uw netbeheerder.
  • Bij de plaatsing kan de verbruiker kiezen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Het is nog niet duidelijk of de tariefwissel apart aangevraagd moet worden of dat u dit kan doen tijdens de plaatsing van de digitale meter. Het tarief voor de tariefwissel is ook nog niet bepaald.
  • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n slimme meter op afstand gebeuren, wat de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels kan doen wegvallen. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling van facturen is strikt geregeld en verandert natuurlijk niet door deze nieuwe technische mogelijkheid.
  • Er bestaan ook digitale budgetmeters.

Wie krijgt momenteel zo’n digitale meter?

De meters werden voor het eerst in 2016 geïnstalleerd in een beperkt aantal gemeenten, bij wijze van proefproject. De netbeheerder besliste samen met de gemeentelijke overheden welke gemeentes/wijken aan het proefproject deelnamen.

De Vlaamse regering besliste om vanaf 2019 de digitale meter in heel Vlaanderen te installeren. Aangezien de levering van de digitale meters vertraging heeft opgelopen, zullen de meters ten vroegste vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden bij

  • nieuwe woningen
  • verbouwers
  • klanten met een budgetmeter
  • zonnepaneleneigenaars.

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte een geactualiseerde kosten-batenanalyse (opent in nieuw venster). Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol een juiste beleidsbeslissing. Een belangrijke opmerking is dat de effecten kunnen verschillen van klant tot klant en tussen actieve en minder actieve klanten.

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, zal die vanaf 1 juli 2019 zelf kunnen aanvragen. Vóór die datum zijn de digitale meters niet verkrijgbaar. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal de kosten voor de plaatsing, de indienststelling en de meter zelf moeten betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meters en zonnepanelen

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de installatie van digitale meters bij zonnepaneleneigenaars op 13 maart 2019. De uitrol van de digitale meters kan zoals gepland vanaf 1 juli 2019 starten bij eigenaars van zonnepanelen. Voorheen was er onduidelijkheid over de impact van het wegvallen van de terugdraaiende teller voor het luik distributienettarief.

Het huidige voorstel van verplichte installatie bij zonnepaneleneigenaars dat nog goedgekeurd moet worden door het Vlaams Parlement heeft impact op 2 luiken. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft een negatief advies gegeven over dit voorstel, voornamelijk over het luik distributienettarief. De politiek beschouwt het advies als niet bindend.

Luik elektriciteitsprijs

Mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 31 december 2020 zouden voor 15 jaar in een compensatieregeling vallen te rekenen vanaf het moment van de indienstname/keuring van de installatie. Bij een uitbreiding blijft de datum van eerste keuring gelden. Deze compensatieregeling houdt in dat het systeem van de terugdraaiende teller behouden blijft voor het luik elektriciteitsprijs.

Bij installatie van een digitale meter bij zonnepaneleneigenaars blijft het systeem van de terugdraaiende teller behouden voor het luik elektriciteitsprijs. Uw digitale meter draait dan visueel niet meer terug, maar u behoud het voordeel zoals dat bij een terugdraaiende teller was. In de zomer wekt u meer elektriciteit op dan u verbruikt, dit overschot wordt dan in de winter aangesproken (een moment waarop u zonnepanelen minder opwekken dan wat u verbruikt). U blijft het voordeel behouden dat u de elektriciteit die u zelf hebt opgebouwd, niet moet betalen aan de leverancier. U neemt dit dan af van het overschot dat u in de zomer hebt opgebouwd.

Luik distributienettarieven

Naast de prijs van de elektriciteit, betaalt u ook nog voor het gebruik van het net. Hoe de nettarieven via de digitale meter aangerekend worden, zowel voor gezinnen met als gezinnen zonder zonnepanelen, is de bevoegdheid van de VREG.

Mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 31 december 2020 hebben de keuze:

  • ofwel kiezen ze ervoor om 15 jaar in een compensatieregeling  te vallen te rekenen vanaf het moment van de indienstname/keuring van de installatie. Bij een uitbreiding blijft de datum van eerste keuring gelden. Deze compensatieregeling houdt in dat het systeem van de terugdraaiende teller met prosumententarief behouden blijft voor het luik distributienettarieven.
  • ofwel kiezen ze voor de aanrekening van een distributienettarief op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Met een digitale meter worden uw afname en injectie apart gemeten en zal u nettarieven betalen op basis van alle elektriciteit die u van het net afneemt. Het wordt dan belangrijk om zoveel mogelijk elektriciteit te verbruiken op het moment dat uw zonnepanelen deze opwekken en dus zo weinig mogelijk af te nemen van het net. Dat heet zelfconsumptie of direct verbruik. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder u gebruik maakt van het distributienet en hoe minder distributiekosten u betaalt. De mate van zelfconsumptie en het effect van die digitale meter op het distributienettarief dat u als zonnepaneleneigenaar zal moeten betalen, is moeilijk in te schatten. Daarom ontwikkelde de VREG een simulator zodat een zonnepaneleneigenaar een inschatting krijgt van de impact van de plaatsing van een digitale meter.

Personen die vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen installeren, kunnen niet kiezen voor de de compensatieregeling van 15 jaar. Ze zouden gebruik kunnen maken van een ‘terugleververgoeding’. Prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.

Meer info

Veelgestelde vragen

Adres

Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 552 67 00
Fax
02 552 67 01
Email
kablydiapeeters_contactcenter@vlaanderen.be

Andere onderwerpen binnen dit thema