Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

U hebt nu wellicht thuis een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Deze kunnen veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas. De voordelen op een rij:

 • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding ((opent in nieuw venster)) of neem contact op met uw netbeheerder.
 • Op het moment van de plaatsing kan de verbruiker gratis kiezen of wisselen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Wilt u op een ander moment een tariefwissel, dan kost dit 8,5 euro (zonder btw). Uitsluitend nachtmeter wordt niet meer geplaatst (deze worden niet meer gemaakt). Door de invoering van het capaciteitstarief zal het uitsluitend nachttarief niet meer van toepassing zijn vanaf 2025.
 • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n digitale meter van op afstand. Hierdoor vallen de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels weg. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling, is strikt geregeld en verandert niet met de nieuwe meter.
 • U kunt uw digitale meter slimmer maken en uw energieverbruik beter opvolgen. Dit kunt u doen door het koppelen van toestellen aan de gebruikerspoorten van uw digitale meter. Op die manier kunt u zowel energie als kosten besparen. Meer informatie vindt u op de website 'Maak je meter slim'. ((opent in nieuw venster))
 • Er bestaat ook een digitale budgetmeter.

Wie krijgt een digitale meter?

Zicht op verschillende daken en één daarvan heeft zonnepanelen
© Filip Claus

Iedereen krijgt een digitale meter, maar de uitrol gebeurt gefaseerd. De primaire doelgroep bestaat uit:

 • nieuwe woningen
 • grondige verbouwingen
 • klanten met een budgetmeter
 • klanten uit het proefproject (de slimme meter wordt vervangen door een digitale meter)
 • Zonnepaneleneigenaars: De Vlaamse Overheid heeft beslist om tot begin juli 2021 geen digitale meters bij zonnepaneleneigenaars te laten plaatsen (dit voor installaties in gebruik genomen voor eind 2020) totdat de ‘retroactieve investeringspremie’ in de regelgeving is opgenomen. Tenzij de zonnepaneleneigenaar hier zelf expliciet om vraagt. De Vlaamse Regering zal ook afstappen van het plan om prioritair een digitale meter bij zonnepaneleneigenaars te plaatsen tegen eind 2022. Er werd afgesproken met Fluvius dat bestaande zonnepaneleneigenaars sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg Fluvius kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit kan op het moment dat Fluvius u contacteert voor een afspraak. Dit geldt niet voor nieuwe eigenaars van zonnepanelen en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

De Vlaamse Regering wil nog steeds 80% van alle Vlaamse aansluiting van digitale meters voorzien tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029. Het voordeel van af te stappen van de zonnepaneleneigenaars als prioritaire groep is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente. Of u nu zonnepanelen hebt of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Bekijk hier wanneer de digitale meter bij u geïnstalleerd wordt ((opent in nieuw venster)).

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wilt, kan die sinds 1 juli 2019 zelf aanvragen. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf de kosten voor de plaatsing van de meter moeten betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meters en zonnepanelen

Installatie tot en met 31 december 2020

Wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft en die ten laatste 31 december 2020 liet keuren (AREI-keuring), kon kiezen om gedurende 15 jaar te genieten van een virtueel terugdraaiende teller. Het Grondwettelijk Hof heeft deze mogelijkheid vernietigd.

 • De digitale meter stopt met virtueel terug tellen van zodra het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurde op maandag 1 maart 2021. Het Grondwettelijk Hof heeft uitdrukkelijk in zijn arrest benadrukt dat de voordelen van de terugdraaiende teller voor de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad behouden blijven wat de gefactureerde bedragen betreft. Dit om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken.
 • De Vlaamse overheid werkt aan een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die door het verdwijnen van het principe van de terugdraaiende teller worden geïmpacteerd.
 • Deze groep kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.

 • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wil laten installeren, dan kunt u de plaatsing nu al aanvragen bij Fluvius.

 • Zonnepaneleneigenaars die overstapten op een digitale meter krijgen ook de mogelijkheid om een teruglevercontract aan te gaan met hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze te veel opwekken.
 • Zodra u een digitale meter hebt, valt u voor de distributienettarieven door het arrest van het Grondwettelijk Hof in een nieuw nettariefsysteem (capaciteitstarief). Het prosumententarief is na de installatie van de digitale meter niet meer van toepassing. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan netkosten op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u dus vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan is dit voordelig.

Installatie vanaf 1 januari 2021

De Vlaamse Overheid heeft beslist om tot begin juli 2021 geen digitale meters bij zonnepaneleneigenaars te laten plaatsen totdat de retroactieve investeringspremie in de regelgeving is opgenomen. Tenzij de zonnepaneleneigenaar hier zelf expliciet om vraagt.

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, heeft sowieso geen recht op het voordeel van de terugdraaiende teller. Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt volledig. Om de installatie van zonnepanelen na 2020 verder aan te moedigen, is er wel een eenmalige investeringspremie, die vanaf 1 januari 2021 aangevraagd kan worden.

Een terugleververgoeding voor de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net is mogelijk.

Meer info

Veelgestelde vragen