Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

U hebt nu wellicht thuis een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Deze kunnen veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas. De voordelen op een rij:

 • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding (opent in nieuw venster) of neem contact op met uw netbeheerder.
 • Op het moment van de plaatsing kan de verbruiker gratis kiezen of wisselen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Wilt u op een ander moment een tariefwissel, dan kost dit 8,5 euro (zonder btw). Uitsluitend nachtmeter wordt niet meer geplaatst (deze worden niet meer gemaakt). Door de invoering van het capaciteitstarief zal het uitsluitend nachttarief niet meer van toepassing zijn vanaf 2024.
 • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n digitale meter van op afstand. Hierdoor vallen de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels weg. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling, is strikt geregeld en verandert niet met de nieuwe meter.
 • U kunt uw digitale meter slimmer maken en uw energieverbruik beter opvolgen. Dit kunt u doen door het koppelen van toestellen aan de gebruikerspoorten van uw digitale meter. Op die manier kunt u zowel energie als kosten besparen. Meer informatie vindt u op de website 'Maak je meter slim'. (opent in nieuw venster)
 • Er bestaat ook een digitale budgetmeter.

Wie krijgt momenteel zo’n digitale meter?

Zicht op verschillende daken en één daarvan heeft zonnepanelen
© Filip Claus

In 2016 startte een proefproject waarbij in een beperkt aantal gemeenten digitale meters werden geïnstalleerd.

Sinds 1 juli 2019 werden de digitale meters in heel Vlaanderen geïnstalleerd. De digitale meters worden eerst geïnstalleerd bij

 • nieuwe woningen
 • grondige verbouwingen
 • klanten met een budgetmeter
 • klanten uit het proefproject (zij krijgen een andere digitale meter)e
 • zonnepaneeleigenaars.

Bekijk hier wanneer de digitale meter bij u geïnstalleerd wordt (opent in nieuw venster).

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte een geactualiseerde kosten-batenanalyse (opent in nieuw venster). Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol van de digitale meter een juiste beleidsbeslissing, maar de effecten kunnen verschillen van klant tot klant.

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wilt, kan die sinds 1 juli 2019 zelf aanvragen. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf de kosten voor de plaatsing en de indienststelling van de meter moeten betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meters en zonnepanelen

De uitrol van de digitale meters startte sinds 1 juli 2019 ook bij eigenaars van zonnepanelen.

Wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft en deze laat keuren (AREI-keuring) ten laatste 31 december 2020 kan kiezen voor de compensatieregeling die 15 jaar duurt, te rekenen vanaf het moment van de indienstname/keuring van de installatie. Bij een uitbreiding blijft de datum van eerste keuring gelden.

De compensatieregeling houdt in dat u kunt kiezen voor:

 • behoud van het principe van de terugdraaiende teller op het vlak van elektriciteitsprijs en distributienettarieven (met aanrekening van het prosumententarief)
 • behoud van het principe van de terugdraaiende teller op het vlak van elektriciteitsprijs en instap in het nieuwe tariefsysteem van VREG op het vlak van distributienettarieven.

De installatie van een digitale meter heeft voor zonnepaneleneigenaars namelijk impact op de:

1. Elektriciteitsprijs

De compensatieregeling betekent dat het systeem van de terugdraaiende teller behouden blijft voor het luik elektriciteitsprijs. Uw digitale meter draait dan virtueel terug.

U behoudt dus het voordeel zoals dat bij een terugdraaiende teller was. In de zomer wekt u meer elektriciteit op dan u verbruikt. Dit overschot wordt dan in de winter aangesproken op een moment waarop uw zonnepanelen minder stroom opwekken dan wat u verbruikt.

U blijft het voordeel behouden dat u de elektriciteit die u zelf hebt opgebouwd, niet moet betalen aan de leverancier. U neemt dit dan af van het overschot dat u in de zomer hebt opgebouwd.

2. Distributienettarieven

Naast de prijs van de elektriciteit, betaalt u ook nog voor het gebruik van het net. Wie voor het einde van 2020 zonnepanelen laat plaatsen, blijft 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ in combinatie met het prosumententarief (compensatieregeling).

Zodra u een digitale meter hebt, ten vroegste vanaf 1 juli 2019, kunt u overstappen naar een nieuw nettariefsysteem. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan netkosten op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u dus vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan is dit voordelig. Uw voordeel kunt u berekenen via de simulator van de VREG.

Als de installatie ouder is dan 15 jaar, dan is de compensatieregeling niet van toepassing.

Vernietigingsberoep

De VREG is geen voorstander van deze keuzevrijheid die is voorzien, gezien hij meent dat die regeling op verschillende vlakken discriminerend is en ingaat tegen zijn onafhankelijkheid en exclusieve tariefbevoegdheid. De VREG besliste daarom om een vernietigingsberoep in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen artikel 31. Er zijn andere partijen die de andere componenten viseren. De uitkomst van het arrest is onzeker.
De klacht van de VREG heeft op dit moment echter geen enkele invloed op eigenaars van zonnepanelen. De uitrol van de digitale meter gaat van start zoals voorzien en zoals begin april 2019 door het Vlaams parlement goedgekeurd.

Digitale meter en zonnepanelen vanaf 1 januari 2021

Wie zonnepanelen installeert vanaf 1 januari 2021, kan niet kiezen voor deze compensatieregeling van 15 jaar. Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt volledig. Om de installatie van zonnepanelen na 2020 verder aan te moedigen, komt er een nieuwe eenmalige investeringspremie die vanaf 1 januari 2021 aangevraagd kan worden.

Er wordt ook bekeken of een terugleververgoeding voor de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net mogelijk is.

Wat bij een leverancierswissel?

De digitale meter registreert de elektriciteit die wordt afgenomen en de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net.

Bij de jaarlijkse meteropname of leverancierswissel worden de meterstanden opgenomen.

 • Als de digitale meter terugdraait dan wordt de geïnjecteerde elektriciteit in mindering gebracht met de afgenomen elektriciteit. Is het resultaat een negatief verbruik dan wordt dit op de factuur herleid naar een nulverbruik.
 • Als de digitale meter niet terugdraait voor het onderdeel nettarieven, dan worden de nettarieven aangerekend op basis de elektriciteit die wordt afgenomen van het net.

Elke eindmeterstand van een bepaalde verbruiksperiode is de nieuwe beginmeterstand van een volgende verbruiksperiode.

De uitrol van de digitale meter heeft dus geen invloed op dit principe.

Meer info

Veelgestelde vragen