Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep DURF gelanceerd Brussel

Projectoproep DURF gelanceerd

Projecten die het Nederlands versterken bij jongeren in Brussel.

Het belang van de kennis van het Nederlands bij jongeren in Brussel stijgt, zowel met het oog op hun kansen in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. Toch stellen we vast dat jongeren onvoldoende hun weg vinden naar het Nederlandstalige aanbod in Brussel. We kunnen ons dus de vraag stellen of het bestaande aanbod voldoende is afgestemd op de behoeften van de jongeren in Brussel.

Deze projectoproep heeft tot doel om innovatieve projecten te ondersteunen die het Nederlands bij jongeren in Brussel versterken.

DURF-jongerenjury

Met DURF trekt de Vlaamse overheid resoluut de kaart van jongeren en participatie. In de aanloop naar deze projectoproep werd onder begeleiding van het stadscollectief Urban Foxes(opent in nieuw venster) een DURF-jongerenjury samengesteld, bestaande uit 22 jonge Brusselaars. Die jongerenjury heeft de projectoproep inhoudelijk vormgegeven en zal de ingediende projectaanvragen beoordelen op basis van hun zelfgekozen criteria. In een volgende fase adviseert de jongerenjury de Vlaamse Brusselminister over de toekenning van de projectsubsidies.

Kerndoelstellingen

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:

  • de mate waarin het project het Nederlands versterkt bij jongeren in Brussel;
  • de aantrekkelijkheid van de activiteiten;
  • het jeugdparticipatieve en inclusieve karakter van het project.

Meer informatie over de doelstellingen en de beoordelingscriteria vind je in de toelichting bij deze projectoproep.

Criteria

De toelichting bij de projectoproep bevat eveneens een overzicht van de algemene en specifieke criteria waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen.

Toelichting Projectoproep DURF(PDF bestand opent in nieuw venster)

Hoogte van de subsidie

Er is een bedrag van 200.000 euro voor deze projectoproep beschikbaar. Het maximaal toegekende subsidiebedrag bedraagt 50.000 euro per projectvoorstel.

Startdatum van het project

De projecten kunnen starten vanaf 1 juli 2024.

Procedure

De DURF-jongerenjury biedt subsidieaanvragers de mogelijkheid om deel te nemen aan een pitch- en feedbackmoment dat plaatsvindt op 29 februari en 1 maart 2024. Je bezorgt hiervoor uiterlijk op 19 februari 2024 via onderstaand pitchdocument een beknopte versie van het projectvoorstel aan urbanfoxesbxl@gmail.com(opent in uw e-mail applicatie). Deelname aan het pitchmoment is geen vereiste. Je kan dus een subsidieaanvraag indienen zonder deel te nemen aan het pitchmoment.

Pitchdocument projectoproep DURF (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster)
Pitchdocument projectoproep DURF (docx)(Word bestand opent in nieuw venster)

De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 18 maart 2024 ingediend via brussel@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) aan de hand van onderstaand aanvraagformulier.

Aanvraagformulier projectoproep DURF (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster)
Aanvraagformulier projectoproep DURF (docx)(Word bestand opent in nieuw venster)

Clausule non-discriminatie (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster)
Clausule toegankelijkheid (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster)

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door de DURF-jongerenjury. De beslissing ligt bij de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel. Uiterlijk op 31 mei 2024 worden de indieners op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister.