Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners en netwerk Brussel

Partners en netwerk

Het Vlaams Brusselbeleid komt tot stand in samenwerking met de verschillende partners binnen het Vlaams-Brusselse netwerk.

Partners

Netwerk

Naast partners zoals de Vlaamse Gemeenschapscommissie, EVA Muntpunt en de Vlaams-Brusselse partnerorganisaties, bestaat het partnernetwerk van het Vlaams Brusselbeleid uit alle Vlaams-Brusselse organisaties die ofwel projectmatig ofwel infrastructureel ondersteund worden via Polsslag Brussel en het Vlaams Brusselfonds.

Uitwisseling

Op geregelde tijdstippen wordt uitwisseling voorzien met, door en voor het netwerk. De bedoeling is om organisaties bij elkaar te brengen om bruggen te bouwen en kennis en goede praktijken te delen. Zo wordt ook de band tussen netwerk en beleid versterkt door onderlinge informatie-uitwisseling.

Goede praktijken

Een belangrijk en uniek kenmerk van het Vlaams Brusselbeleid is de mogelijkheid om verschillende gemeenschapsmateries met elkaar te verbinden (bv. cultuur en onderwijs, welzijn en cultuur, onderwijs en welzijn). Daarnaast is er de kans om de labofunctie van Brussel als hyperdiverse grootstad te gebruiken om te experimenteren met innovatieve projecten die de Brusselse samenleving duurzaam versterken. Beide elementen leiden tot projecten of concepten die als goede praktijk kunnen dienen voor de rest van Vlaanderen.