Gedaan met laden. U bevindt zich op: Broedplekkentraject Partners en netwerk

Broedplekkentraject

Broedplekken zijn unieke plaatsen in Brussel waar organisaties uit verschillende sectoren willen samenwerken door een nieuw in te vullen fysieke ruimte met elkaar te delen. Op die manier worden de krachten nog meer gebundeld in Brussel om de uitdagingen in de hoofdstad samen aan te pakken. Na een projectoproep kregen 12 samenwerkingsverbanden de kans om uit te groeien tot een Broedplek.

De 12 Broedplekken werden in hun traject begeleid door Architecture Workroom Brussels(opent in nieuw venster). Op 30 januari 2024 stelden zij hun bevindingen rond het Broedplekkentraject voor. Lees de publicatie(opent in nieuw venster).

Bekijk hieronder een videocapsule over de 12 Broedplekken in wording.

Inhoud is aan het laden

Traject projectoproep Broedplekken

De oproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.

De doelstelling is drieledig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak.

De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om die (inter)sectorale samenwerking te bevorderen, wordt gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur. Die gedeelde ruimtes vormen als het ware broedplekken waar nieuwe samenwerkingen en nieuwe initiatieven kunnen groeien.

Om dat te bereiken, brachten we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemden ze op elkaar af. Organisaties konden hun infrastructuur herdenken, om ze daarna te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven.

In een eerste fase konden geïnteresseerde organisaties zich kandidaat stellen. Ze deden dat op basis van een infrastructurele nood die ze hadden, bijvoorbeeld een tekort aan ruimte of de nood aan een specifiek type ruimte. Anderen beschikken dan weer over infrastructuur die ze graag (deels) willen openstellen of zijn op zoek naar een concrete inhoudelijke samenwerking.

In deze fase werden gedetecteerde noden en opportuniteiten op elkaar afgestemd en werd er gezocht naar mogelijke ‘matches’ voor het delen van infrastructuur. Architecture Workroom Brussels(opent in nieuw venster) begeleidde dit proces.

Op 2 december 2021 organiseerden we een digitaal matchmakingevent met de organisaties die zich kandidaat stelden. Bekijk de inleidende presentatie van het matchmakingevent(opent in nieuw venster) (pdf). De organisaties die uiteindelijk een match hadden, werkten vervolgens onder begeleiding van experts toe naar een concrete aanvraag voor een investeringssubsidie. Die aanvraag werd ten laatste op 30 april 2022 ingediend.

In de toelichting bij de projectoproep(PDF bestand opent in nieuw venster) (pdf) staat alle informatie over de ambities van de projectoproep en het verloop ervan. Bekijk ook dit document voor een verfijning van het stappenplan en de beoordelingscriteria(PDF bestand opent in nieuw venster) (pdf).

Infosessie broedplekken

Bekijk de informatiesessie over de oproep Broedplekken.

Inhoud is aan het laden

In de loop van mei 2022 besliste een jury over de achttien ingediende aanvraagdossiers aan de hand van de vier gelijkwaardige beoordelingscriteria. Twaalf dossiers behaalden de door de jury gehanteerde drempelscore en krijgen een investeringssubsidie om zich te ontwikkelen als broedplek. Hiervoor wordt een bedrag van 2.300.000 euro vrijgemaakt. Dat is 300.000 euro meer dan aanvankelijk was voorzien.

Dit zijn de twaalf broedplekken:

De Broedplekken

248.710 euro
248.710 euro
248.710 euro
69.630 euro
248.710 euro
113.800 euro
112.540 euro
248.710 euro
246.850 euro
138.930 euro
125.990 euro
248.710 euro