Voorwaarden

Procedure

Deelnemers

U kunt zich als deelnemer inschrijven ((opent in nieuw venster)) op de website van Fluvius. Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers uit dezelfde buurt zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een projectbegeleider (BENOvatiecoach) ((opent in nieuw venster)).

Projectbegeleiders

U kunt zich als projectbegeleider (BENOvatiecoach) kandidaat stellen ((opent in nieuw venster)) bij Fluvius.

Bedrag

  • De projectbegeleider krijgt een burenpremie van maximaal 400 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6de wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
  • Elke deelnemer heeft recht op de Fluvius-premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.