Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten call groene stroom: 2022 call 3

Resultaten call groene stroom: 2022 call 3

Resultaten

In de derde call van 2022, zijn in totaal 461 aanvragen ingediend, samen goed voor een steunvraag van 9.360.172,99 euro of ruim drie keer het beschikbare budget in deze call. Op basis van de plaats in de rangschikking wordt het gevraagde steunbedrag toegewezen aan de winnaars tot het beschikbare budget opgebruikt is. 10% van de totale steunvraag wordt sowieso niet toegewezen te beginnen met het slechts gerangschikte project. 169 aanvragen kregen een goedkeuring voor steun, samen goed voor 2.614.164,32 euro aan subsidie en een piekvermogen van 89,593 MWp.

De succesvol gerangschikte projecten in deze tweede call ontvangen hun officiële goedkeuring in de (digitale) bus. Pas na het officieel ontvangen van deze goedkeuring van de subsidieaanvraag mag een begunstigde overgaan tot de werkelijke aankoop en plaatsing van het systeem.

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het Energieportaal. Meer info over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in bijlagen M en N van de handleiding.

Afvallers en aanvragers die de deadline niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan een volgende call.

Subcall 2

Cijfers

In subcall 2 van de derde call van 2022, zijn in totaal 440 aanvragen ingediend samen goed voor een subsidievraag van 8.899.148,03 euro of 3,5 keer het beschikbare budget in deze call. 161 aanvragen zijn weerhouden voor steun, samen goed voor 2.489.376,44 euro aan subsidie en een piekvermogen van 89,183 MWp.

De winnende biedingen van subcall 2 van de derde call van 2022 gaan van 0,94 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 1,98 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 1,60 euro/MWhlevensduur.

Tabel 1: De verdeling van het budget, het vermogen en het aantal gerangschikte aanvragen in dederde call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV).
budget(€)%Vermogen (kWac)%Aantal%
Projecten >25 kW tot en met 250 kW465.318,891911.452178653
Projecten >250 kW tot en met 750 kW904.350,773622.925355635
Projecten >750 kW tot en met 5.000 kW1.119.706,784531.146481912
Tabel 2: Het laagste, hoogste en gemiddelde weerhouden bod in de derde call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV).
€/MWhlevensduur
laagste weerhouden bod0,94
hoogste weerhouden bod1,98
gewogen gemiddeld weerhouden bod1,60

Gemaakte fouten

De fout die het vaakst voorkomt bij de niet-ontvankelijke steunaanvragen in subcall 2 van de derde call van 2022 is een incorrecte PVGIS-berekening van de verwachte energieopbrengst. De locatie van de berekening stemde in dat geval niet overeen met het opgegeven adres en het opgegeven kadastraal perceel in de steunaanvraag. Daarnaast werden bij bepaalde steunaanvragen ook de systeemverliezen in de PVGIS-module, die altijd op 14% moeten staan, gewijzigd. In bijlage I van de handleiding en het bijhorende ministerieel besluit en het Energiebesluit van 19 november 2010 kan u nalezen op welke manier de verwachte energieopbrengst berekend moet worden via PVGIS.

Afbeelding 1: De rangschikking van de steunaanvragen van de derde call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen en het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall).

Subcall 1

Cijfers

In subcall 1 van de derde call van 2022, zijn in totaal 21 aanvragen ingediend, samen goed voor een subsidievraag van 461.025,96 euro of 92% van het beschikbare budget in deze call. 8 aanvragen zijn weerhouden voor steun, samen goed voor 124.787,88 euro aan subsidie en een piekvermogen van 410 kWp.

De winnende biedingen van subcall 2 van de derde call van 2022 gaan van 14,81 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 19,81 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 17,52 euro/MWhlevensduur.

Gemaakte fouten

De fout die het vaakst voorkomt bij de niet-ontvankelijke steunaanvragen in subcall 1 van de derde call van 2022 is een incorrecte PVGIS-berekening van de verwachte energieopbrengst. De locatie van de berekening stemde in dat geval niet overeen met het opgegeven adres en het opgegeven kadastraal perceel in de steunaanvraag. Daarnaast werden bij bepaalde steunaanvragen ook de systeemverliezen in de PVGIS-module, die altijd op 14% moeten staan, gewijzigd. In bijlage I van de handleiding en het bijhorende ministerieel besluit en het Energiebesluit van 19 november 2010 kan u nalezen op welke manier de verwachte energieopbrengst berekend moet worden via PVGIS.

Daarenboven was er bij bepaalde dossiers een misvatting over wat precies een woongebouw en een energiegemeenschap is binnen het kader van de call groene stroom. In bijlage Q van de handleiding en het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Energiedecreet van 8 mei 2009 kan u nalezen aan welke voorwaarden energiegemeenschappen en woongebouwen moeten voldoen.

Afbeelding 2: De rangschikking van de steunaanvragen van de derde call van 2022, voor subcall 1 (PV in energiegemeenschappen en PV op woongebouwen). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen en het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall).

Realisaties

In Call 3, 2022, subcall 2 werden ondertussen 34% van de projecten gerealiseerd. In subcall 1 werden ondertussen 75% van de projecten gerealiseerd. Dit zijn voorlopige cijfers van februari 2024. Elk PV-project heeft een looptijd van 18 maanden van de betekening tot de indienstname om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Daarna kan een PV-project nog 12 maanden in aanmerking komen voor 80% van de steun.