Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse dienstencheques - Loon en verzekeringen van werknemers

Vlaamse dienstencheques - Loon en verzekeringen van werknemers

Hoe wordt het loon van uw dienstenchequewerknemers bepaald en op welke verzekeringen hebben ze recht?

Het loon van uw dienstenchequewerknemer

Het loon is afhankelijk van het type onderneming dat u hebt:

Uw onderneming:Het loon :
verricht uitsluitend dienstencheque-activiteiten

wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het paritair subcomité 322.01(opent in nieuw venster).

verricht behalve dienstencheque-activiteiten ook nog andere activiteitenwordt bepaald door het paritair comité dat bevoegd is voor de hoofdactiviteit van de onderneming die geen dienstencheque-activiteit is.
is een openbare instelling (gemeente, OCMW …)komt overeen met dat van de contractuele werknemers van de openbare instelling (het personeel dat geen ambtenaar is).

Uw dienstenchequewerknemers zijn verzekerd

U bent verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw werknemers zijn daardoor verzekerd voor arbeidsongevallen of ongevallen op de weg van of naar het werk.

U bent niet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten, maar het is wel aangeraden. U bent burgerlijk aansprakelijk als de werknemer bij de klant schade veroorzaakt. U bent niet aansprakelijk als de schade werd veroorzaakt door:

  • een zware fout
  • bedrog (opzettelijk veroorzaakte schade)
  • herhaaldelijke lichte fouten.

Voordat uw werknemer de eerste keer bij een klant gaat werken, is het een goed idee om samen de eventuele gevaren en risico’s tijdens het werk te overlopen.

Veiligheid en welzijn van uw werknemers: uw verplichtingen

Als dienstenchequewerkgever moet u:

  • de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers bij de uitvoering van hun werk garanderen en risico’s vermijden
  • passende maatregelen nemen om risico’s die eigen zijn aan het werk, te voorkomen (bijvoorbeeld werkkleding voorzien)
  • uw werknemers voldoende informeren over de meest voorkomende risico’s en preventiemaatregelen (bijvoorbeeld over de risico’s van schoonmaakproducten, de noodzaak om handschoenen te dragen en hoe de producten veilig gebruikt kunnen worden).